tion.ro Web analytics

Fostul primar Gheorghe Ciuhandu: “ Este România stat de drept? Dacă ajungi să fii condamnat pentru că ai respectat și aplicat legea, atunci cu certitudine NU!”

Reactualizat la:

Fostul primar Gheorghe Ciuhandu: “ Este România stat de drept? Dacă ajungi să fii condamnat pentru că ai respectat și aplicat legea, atunci cu certitudine NU!”

<p>foto: arhivă</p>
Reactualizat la:
Reacție oficială a fostului primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, după condamnarea din dosarul Poli. Fostul primar susține că a fost condamnat pe nedrept și că era obligat de lege să semneze contractul de asociere cu clubul de fotbal după hotărârea de consiliu local 127/20.03.2008. Ciuhandu susține și că abuzul în serviciu este “arma predilectă folosită de DNA în lipsa probelor care să ateste fapte reale de corupție”.
Scris de Raoul Jurchela - Reacție oficială a fostului primar al Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu, după condamnarea din dosarul Poli. Fostul primar susține că a fost condamnat pe nedrept și că era obligat de lege să semneze contractul de asociere cu clubul de fotbal după hotărârea de consiliu local 127/20.03.2008. Ciuhandu susține și că abuzul în serviciu este “arma predilectă folosită de DNA în lipsa probelor care să ateste fapte reale de corupție”.

Gheorghe Ciuhandu a fost trimis în judecată de DNA în toamna lui 2016, pentru abuz în serviciu în cazul finanțării echipei Politehnica Timișoara. Fostul primar povestește că în iulie 2018 a fost achitat de infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată. Fostul edil le impută procurorilor DNA că nu au adus probe noi “care să impună modificarea sentinței de achitare pronunțate de instanța de fond”, în următoarea etapă, cea a apelului a cărui judecare a început la Curtea de Apel Timișoara în toamna lui 2018.

Acuzațiile

Faptele imputate lui Gheorghe Ciuhandu au fost că, în calitate de primar, a semnat contractul de asociere, iar în calitate de ordonator de credite a semnat dispoziții de plată în valoare de 24,6 milioane de lei, iar prin aceste acțiuni a comis infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată. Ciuhandu susține că discuțiile privind asocierea cu clubul de fotbal au început încă din toamna lui 2007. Inițiativa a fost a unui grup format din cinci consilieri locali, iar din comisia de negociere au făcut parte cei cinci, dar și doi funcționari publici și secretarul Ioan Cojocari.

Personal, nu am avut inițiativa asocierii, nu am participat la negocieri și nici la vot! Prin HCL 127/20.03.2008, Consiliul Local a votat cu majoritate de două treimi asocierea, hotărârea având în anexă, ca parte integrantă, forma explicită a Contractului de Asociere, cu nominalizarea persoanelor care urmau să-l semneze, inclusiv primarul. Această HCL a fost vizată juridic de secretarul Consiliului Local și de legalitate de Instituția prefectului Timiș, nefiind atacată de nimeni în contencios administrativ și, pe cale consecință, fiind legală și în vigoare și în prezent. Abia după o lună, având viza de legalitate a Prefecturii, am iscălit contractul de asociere 1642/18.04.2008, actele intrând, astfel, în circuitul civil și producând efecte juridice. Țin să precizez că, în conformitate cu Legea 215/2001, în calitate de primar, eram obligat să pun în aplicare hotărârile Consiliului Local, iar conform Legii Contenciosului Administrativ 554/2004, primarul este singura persoană care nu poate ataca în nici o formă o hotărâre de consiliu local. Mai mult decât atât, hotărârea avea atât viza juridică a secretarului Consiliului Local cât și pe cea de legalitate a Instituției Prefectului – deci, din punct de vedere legal, nu exista nici un dubiu asupra acesteia. În concluzie, abuzul în serviciu l-aș fi comis dacă nu puneam în aplicare HCL 127/2008 și dacă nu semnam contractul de asociere, pentru că alte opțiuni nu aveam!”, transmite fostul primar prin intermediul unui comunicat de presă. Mai mult, Ciuhandu susține că cei de la departamentul juridic al Curții de Conturi București le-au comunicat în 2010 colegilor de la Camera de Conturi Timiș că “că actul de asociere în discuție NU a fost încălcat cu fraudarea legii”, susține acesta.

Mai mult, fostul primar spune că “ordonanțările de plată” au fost semnate în calitate de primar și coordonator principal de credite, el fiind ultimul care și-a pus iscălitura. Asta, susține fostul primar, “numai după ce mă asiguram că acestea erau semnate de funcționarii publici abilitați din cadrul primăriei, inclusiv de controlul financiar preventiv. Precizez că semnătura primarului este menită exclusiv a investi cu formula de autoritate executarea actului emis”. “Menționez că pe toată perioada de derulare a contractului de asociere nici un control al Camerei de Conturi Timiș nu a constatat nereguli cu privire la ordonanțările respective, iar toate recomandările referitoare la operațiunile contabile desfășurate au fost implementate prin hotărâri de consiliu local și/sau dispoziții de primar. În octombrie 2012, după un an și zece luni de la consumarea asocierii (și patru luni de când am plecat din Primăria Timișoara, ieșind la pensie), Camera de Conturi Timiș face un nou control, în urma căruia constată, pentru prima dată (după trei controale anuale anterioare!), «caracterul ilegal» al finanțării efectuate de Consiliul Local Timișoara la clubul Politehnica. Solicitările auditorilor respectivi, în sensul sesizării organelor de urmărire penală cu privire la plățile „ilegale” efectuate, sunt respinse de Departamentul Juridic al Curții de Conturi București prin adresa 40828/2013. În această adresă se reiterează că încheierea contractului de asociere nu a fost făcută cu fraudarea legii și că nu se pune problema unor plăți nelegale. Expertizele făcute la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara în 2013 și 2015, când nu mai eram în funcție, arată că plățile s-au făcut corect, cu respectarea legilor și a procedurilor în vigoare, confirmând, astfel, punctele de vedere exprimate anterior de dna. dr. Virgina Vedinaș (n.r. șeful departamentului juridic al Curții de Conturi București la momentul respectiv)”, spune Gheorghe Ciuhandu.

Fostul edil îi acuză pe procurori de “confuzii”

În comunicatul transmis pe adresa redacției, Gheorghe Ciuhandu acuză procurorii de “confuzii cu privire la responsabilitatea care revine unui primar, atât în ceea ce privește punerea în aplicare a hotărârilor de consiliu local, cât și în ceea ce privește atribuția de ordonator principal de credite”. “În conformitate cu prevederile Deciziei 405/2016 a Curții Constituționale a României (CCR), ar fi trebuit ca procuratura să arate punctual ce articole de lege am încălcat în calitate de primar, ca demnitar al Statului Român, astfel încât să mă pot apăra față de acuze concrete, explicite, și nu față de presupuneri sau păreri personale ale unui procuror. În lipsa unor argumente și probe concrete în acuzele care mi s-au adus, procurorul DNA recurge la conexiuni forțate cu alte spețe: procesul de la Consiliul Județean Timiș (CJT) și procesul de la Curtea de Apel Timișoara dintre Primăria Timișoara și Camera de Conturi Timiș. În privința celor întâmplate la CJT, speța în cazul de față este complet diferită atât în ceea ce privește modalitatea juridică a asocierii, cât și în ceea ce privește modul în care s-au făcut plățile. La CJT, banii au fost acordați în baza unui protocol care prevedea premierea sportivilor pentru rezultate deosebite; banii, în loc să ajungă la sportivi, ajungeau însă la club. La Primărie și Consiliul Local a existat un contract de asociere votat de CLT, iar plățile s-au făcut pe baza acestuia și a documentelor justificative prezentate de club, conform HG 1447/2007, și au fost verificate de departamentele de specialitate din primărie, iar ulterior și de Camera de Conturi”, susține fostul primar.

Legat de hotărârea definitivă și irevocabilă a Curții de Apel Timișoara în procesul dintre Primăria Timișoara și Camera de Conturi Timiș, verdictul dat de Curte spune că trebuie reanalizată legalitatea asocierii și clarificat modul în care s-au făcut plățile în raport cu contractul de asociere și cu normele interne, fără să se decidă că ar exista vreo infracțiune sau vreo persoană vinovată. Fac această precizare pentru că în decursul dezbaterilor s-a făcut trimitere la Decizia Curții de Apel, insinuându-se că ar confirma faptele din rechizitoriu. Falsitatea acestei insinuări a fost demonstrată de expertizele amintite mai sus, din 2013 și 2015, care au certificat legalitatea asocierii și corectitudinea plăților. Toate aceste chestiuni au fost dezbătute în instanța de apel aproape un an de zile. Ultimul cuvânt l-am rostit pe 23 septembrie 2019, verdictul urmând a se pronunța pe 7 octombrie 2019, când – surpriză! – în completul format din două judecătoare s-a ajuns la divergență. Pronunțarea s-a amânat încă două săptămâni, până pe 21 octombrie 2019, când completul a fost completat cu un al treilea judecător, care a asistat pentru prima dată la proces și care în răstimpul de trei ore al termenului nu a scos nici un cuvânt, nu a pus nici o întrebare. S-a rămas în pronunțare până pe 4 noiembrie 2019, când s-a dat decizia definitivă”, spune Gheorghe Ciuhandu.

Nemulțumirile fostului primar legate de rechizitoriu

În ce privește rechizitoriul, sunt câteva nereguli pe care le-am constatat și le-am prezentat în instanță:

1. Faptul că nu au fost inculpați reprezentanții clubului Politehnica Timișoara, care, în accepțiunea DNA, au profitat de pe urma contractului de asociere.

2. Faptul că nu au fost inculpați consilierii locali care au inițiat și negociat asocierea, respectiv cei care au votat-o, ci doar primarul și funcționarii publici care au semnat contractul de asociere, chiar dacă nici unul dintre aceștia nu participase la negocierile și la voturile respective.

3. Faptul că nu au fost inculpați toți semnatarii ordonanțărilor de plată – exemplul viceprimarului Grindeanu, care a și fost denunțat în această privință, fără nici un efect.

4. Faptul că în decursul anchetei procurorul a făcut presiuni asupra unor martori.

5. Faptul că procurorul DNA nu a inclus în dosarul cauzei documentele emise de Departamentul Juridic al Curții de Conturi, care arătau legalitatea asocierii și că nu se impune sesizarea organelor penale; mai mult decât atât, respectivele documente au fost „rătăcite” de procuror în dosarul de la CJT, pe care tot el l-a instrumentat.

6. Faptul că procurorul a fost părtinitor, fără a ține seama de nici o probă favorabilă inculpaților, în ciuda faptului că legea îl obligă la acest lucru.

Condamnarea

Fostul primar Gheorghe Ciuhandu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu în formă continuată. Instanța i-a interzis, de asemenea, exercitarea unor drepturi pe o durată de patru ani și a impus un termen de supraveghere de patru ani. Mai mult, fostul primar trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială, să presteze muncă în folosul comunității timp de 120 de zile și să plătească în solidar, alături de alți trei inculpați, 27 de milioane de lei plus dobânzi și penalități. “Justiție sau abuz? Aceasta este întrebarea!”, se întreabă fostul primar în cuprinsul comunicatului de presă.

Edilul așteaptă acum motivarea instanței pentru a afla exact care sunt lucrurile care au stat la baza deciziei.

În lipsa, deocamdată, a unei motivări din partea instanței, nu pot să știu ce a stat la baza deciziei acesteia. Totuși, se pot pune în discuție mai multe chestiuni:

· primarul nu a inițiat, nu a negociat și nu a votat asocierea

· semnarea contractului (care reprezintă actul infracțional în ideea procurorului) a avut loc ulterior exercitării controlului de legalitate de către prefect

· dacă hotărârea de asociere nu era pusă în executare, primarul săvârșea o infracțiune de abuz în serviciu, nerespectând Legea 215/2001

· primarul nu putea ataca în instanța de contencios administrativ hotărârea privind asocierea (vezi legea 554/2004)

· primarul nu a încălcat nici o lege în sens primar, astfel cum această sintagmă a fost configurată prin Decizia nr. 405/2016 a CCR

· constituirea de parte civilă a Primăriei Timișoara în această cauză este ilegală în lipsa unei hotărâri de Consiliu Local

Un astfel de act nu există (n.r. HCL), constituirea de parte civilă fiind făcută de actualul primar (Nicolae Robu) la presiunea procurorului, cu încălcarea Legii 215/2001, ceea ce invalidează pretinsa constituire de parte civilă în dosarul cauzei. Oare instanța, chiar în complet de divergență, nu a analizat aceste aspecte, fiind vorba, totuși, de soarta unor oameni care nu au făcut nimic altceva decât să își exercite atribuțiunile de serviciu? Oare, dacă tot se spune că s-a făcut ceva ilegal, cei care au inițiat, negociat și votat hotărârea de asociere nu au nici o răspundere? Dacă este așa, atunci concluzia care se impune este clară: avem de-a face cu un abuz! Oare nu este curios faptul că persoanele condamnate în acest proces au primit sentințe trase la indigo după cele ale omologilor de la Consiliul Județean Timiș, deși spețele judecate diferă complet, după cum am arătat anterior?”, spune Gheorghe Ciuhandu.

Gheorghe Ciuhandu: este România un stat de drept?

Nu mă hazardez să merg mai departe cu speculații, câtă vreme nu am motivarea. Totuși, se mai pune o întrebare: Este România stat de drept? Dacă ajungi să fii condamnat pentru că ai respectat și aplicat legea, atunci cu certitudine NU! Lucrurile nu se vor îndrepta până când abuzul în serviciu – arma predilectă folosită de DNA în lipsa probelor care să ateste fapte reale de corupție – nu se va defini conform recomandărilor Curții Constituționale prin Decizia 405/2016. De asemenea, o eliminare a abuzului din art. 13, ind. 2 din legea 78/2000, lege care prevede infracțiunile care sunt de competența DNA, ar face ca procurorii DNA să mai poată cerceta presupuse fapte de abuz doar dacă acestea sunt făcute în conexiune cu fapte concrete de corupție. Până atunci, din păcate, DNA – înființată printr-o ordonanță de urgență, aprobată ulterior în Camera Deputaților cu mai puține voturi decât era nevoie pentru o lege organică – își va continua abuzurile. De aceea, încă o dată, nu cred că în România este stat de drept! Ar mai fi, totuși, o șansă: dacă s-ar aplica Decizia CCR din 25 octombrie 2018, prin care CCR a făcut ceea ce Parlamentul și organele de justiție ar fi trebuit să facă, respectiv Parlamentul să fi pus în acord dispozițiile neconstituționale constatate prin deciziile Curții (cum este cazul abuzului în serviciu) cu dispozițiile Constituției, iar judecătorii și procurorii să nu mai aplice dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale, de la data publicării Deciziei Curții. În acest sens, pentru a fi cu adevărat stat de drept, trebuie să revenim și să respectăm Constituția, art. 147, alin. 1. Din păcate, la Timișoara acest lucru nu s-a întâmplat în 4 noiembrie 2019”, încheie fostul primar al Timișoarei.

Vă reamintim că, în 4 noiembrie, fostul primar Gheorghe Ciuhandu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul Poli. Judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara au decis să îl condamne la trei ani de închisoare cu suspendare și pe fostul primar Gheorghe Ciuhandu, dar și pe fosta directoare economică Smaranda Haracicu și pe cea a Direcției de Comunicare din cadrul PMT, Violeta Mihalache. Judecătorii au hotărât, de asemenea, că cei patru vor achita și prejudiciul în valoare de 27 milioane de lei plus dobânzi și penalități. Celelalte persoane implicate în dosar, Adrian Orza, Dumitriu Delia, Dimitriu Mariana, Martin Staia, Alina Pintilie, Munteanu Mirel şi Nicuşor Miuţ au fost achitate.

Articole pe aceeași temă:

http://www.tion.ro/fostul-primar-al-timisoarei-gheorghe-ciuhandu-condamnat-la-trei-ani-de-inchisoare-in-dosarul-finantarii-lui-poli/2349229

http://www.tion.ro/ciuhandu-orza-cojocari-si-alti-directori-din-primaria-timisoara-trimisi-in-judecata-de-dna-in-dosarul-finantarii-poli/1632424

http://www.tion.ro/ciuhandu-audiat-de-instanta-in-dosarul-bani-pentru-politehnica-lui-marian-iancu/1731275

http://www.tion.ro/ciuhandu-nimeni-nu-stie-ce-s-a-intamplat-cu-banii-dati-echipei-poli-timisoara/1001547

http://www.tion.ro/sentinta-in-dosarul-poli-ii-gheorghe-ciuhandu-achitat-iar-ioan-cojocari-condamnat-cu-suspendare-trebuie-sa-plateasca-27-000-000-de-lei/2076832

http://www.tion.ro/reactia-principalilor-actori-din-dosarul-poli-ciuhandu-acuza-abuzuri-ale-procurorilor-orza-spune-ca-totul-e-o-mizerie/1632454

53 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. AlinTM says:

  Sa fii 16 ani primar si sa nu lasi in urma ta decat case retrocedate rromulanilor si NIMIC mai mult,asta inseamna sa fii mafeot .Timisoara a renascut dupa plecarea ta,jmekere !

 2. Florin says:

  ai respectat legea Ciuhandule si cand ai vandut centrul Timisoarei tiganilor? aveau mostiniri de la stramosii lor pe toate cladirile din centur nu? ca acum 100-200 ani Timisoara era plina de tigani care le-a lasat mostenire la cei de acum nu?

 3. Un hot si atat says:

  Premisa 1.: Banii publici trebuie alocati cf.legii (ex legea sportului , decontări cf norme stricte)
  Premisa 2.: Funcționarii publici -platiti din bani publici- răspund de îndeplinirea premisei 1
  Premisa 3 : o justiție independenta sancționează grupurile organizate care transformă bugetele publice în gauri negre
  Concluzia : justiția e coruptă , căci nu poți stabili o vinovăție de milioane de euro si sa suspenzi executarea pedepselor
  Or ce spune Ciuhandu: ba , am furat, dar articolul la care m-au încadrat e nu stiu cum. Dacă mă prindeau cu spaga era fair, așa ce e aia abuz în serviciu?
  E tocmai neîndeplinirea premisei 1de către funcționari.

 4. Al Capone says:

  Ca pe Al Capone. Au cautat pana au gasit ceva. 16 ani de administratie Ciuhandru degeaba fara nici o investitie durabila. Orasul a fost lasat de izbeliste cu administratie corupta.

 5. Dilibau says:

  Mi se rupe sufletul de tine! O sa ramai in istorie ca binefacatorul pasarelelor de anumita culoare! Asa sa ti ajute D zeu cum ai facut tu cu Timisoara!

 6. Zuba says:

  Sa se bucure ca a luat cu suspendare. In rest argumentele suna fix ca cele ale celebrilor adversari ai abuzului in serviciu, pesedistii. Adica procurorul n-a tinut cont de probele favorabile? Pai ce trebuia sa faca, sa se bata sa-l scoata nevinovat? Decizia asupra probelor apartine judecatorilor. Procurorii si avocatii prezinta ce ii avantajeaza pe fiecare.
  Dar ma bucur ca omul e atat de atasat de lege. Si de cele romanesti, si de cele ale Staborului cu care a colaborat atat de bine. Rau ai sfarsit, PNT-CD.

 7. Badea says:

  ia mai da te n **** mea de condamnat!

 8. TMm says:

  Pe puțin 20de ani pentru că ai făcut din Timișoara Țigănischoara nesimțitule!!!!!!

 9. Timisorean suparat says:

  A vândut Timișoara țiganilor, parol Rromilor!
  A furat cu 5 perechi de mâini, nu a făcut nimic în orașul nostru și mai are tupeu la comment?
  Sa tacă naibii ca oricum e milionar în eur. Dna să-i confiște averea pana la rudele de gr. 5!!!

 10. SICTIR says:

  praf in ochi. Asta a vandut Timisoara tiganilor dar despre asta nu se vorbeste, nu se stie. HAHAHHAHA

 11. Mihai says:

  1. Un om care nu isi recunoaste vina nu ar trebui sa primeasca cu suspendare.
  2. Daca totusi primeste cu suspendare ar trebui sa intre in vigoare numai dupa ce plateste prejudiciul. Pana atunci sa fie in regim inchis.

 12. AD007 says:

  Robu cheltuie bani pe proiecte ce n-au fost aprobate de Consiliul Local si DNA-ul nu zice nimic.
  Modifica proiectele dupa ureche si e in regula. Poate e nevoie sa termini mandatul ca sa te puna la plantat panselute. Pe Robu sa-l puneti la plantat copaci si demontat semafoare, va rog eu!

 13. Adi says:

  Stai ca nu inteleg, are de platit 27.000.000 lei? Oare o sa-i plateasca daca chiar are fetita unde?

 14. buric says:

  e un prost mai jos,cica Ciuhandu a refacut piata Traian si refacut podul,bha imbecilule,in 16 ani a carpit un pod si tu behai la Robu ca a refacut din temelii 4 poduri in 4 luni !? ce jeg uman poti fii,nu ti-e scarba de tine !?

 15. DADADA says:

  A sifonat 7 milioane de euro cu clubul impreuna cu Iancu si altii gen consilieri care au aprobat acel HCL si se crede victima pai 7 mil. de euro nu ii face nimeni nici in 70 de generatii din munca cinstita, sa nu deschidem discutia imobilelor date ilegal rromilor acolo cata spaga ii revenea pentru semnatura?? e blanda sentinta sincer in China posibil ca ii astepta un glont in cap sau streangul, decat sa faca puscarie as fi de acord sa ii confiste toata averea facuta inlegal si tot ce nu poate justifica din salariul de primar de atunci.

 16. gheooo says:

  trebuia sa l ia pentru alte chestii nu pentru poli. da acolo is implicate persoane importante..

 17. vasilica says:

  si procurorii si judecatorii sunt rai si nedrepti? zau?
  pe aceeasi speta au luat condamnari si la cjt.
  cum s au pus raii astia pe voi, cinstitilor?
  zi mersi ca ai luat cu suspendare, ca n o sa te puna dragila sa maturi in parcuri, cinstitule sarac care esti tuciuhandu gheorghe &co

 18. Bănățean says:

  La pușcărie împreună cu robu.

 19. Cristi says:

  Păi mă boschetarule trebuia sa primesti cu executare și vândut toata timișoara la romii si te plangi ca ti sa facut nedreptate boschetarule

 20. Mihail says:

  Probabil e suparat ca nu lau suspendat dupa modelul lui Tepes Voda! Este ceea ce spunea mult iubitu sau pATAPIEWICI,decorat de mult iubitul lor bASESCU! Este; ,,patibular,fecala,fara coloana vertebrala” !

 21. Gunther says:

  Chiar ca nu e stat de drept România. Că dacă era, nu primeai tu cu suspendare.

 22. Radu says:

  Pe vremea lui Ciuhandu se faceau in primarie afacerile cu tiganii si casele nationalizate: din primarie se dadea informatia care sun casele nationalizate nerevendicate, niste avocati verificau cine a fost ultimul proprietar si daca are mostenitoti, tiganul isi facea acte false de mostenitor pe numele unei slugi care nu avea nimic de pierdut, la notar se faceau actele de mostenire, cu martori falsi, tot slugi de tigani, notarul, bine platit, inchidea ochii si nu observa ca negriciosul din fata lui nu putea fi stranepotul lui Helmut Stein. Apoi tiganul cu bani cumpara de la sluga lui, falsul mostenitor, si devenea proprietar de buna credinta. Daca se prinde cineva de fals, sluga face 5 ani si nu are nicio problema cu asta pt ca a mai facut. Notarul nu pateste nimic, avocatul nimic, primarul nimic… iar centrul orasului nostru a devenit ocupatie tziganeasca.

 23. alin says:

  pacat ca nu ai incercat cazarea din pucarie la cate magarii ai facut! ai predat Timisoara clanurilor de rromi sa nu spun …..! multumim pt mostenirea lasata pe Loga si in alte parti! in locul tau nu as mai scrie despre justitie! meritai ani multi cu executare! astept sa returnezi banii risipiti pe nimicuri comunitatii !

 24. Mariusica says:

  Poate pentru fapta asta e exagerata sentinta. Dar de ce nu a fost cercetat si pentru altele? Am auzit ca fiul lui e milionar in euro din afaceri cu terenuri si autorizatii de pe vremea cand taica-su era primar. O fi adevarat?
  Dar marea si foarte marea problema care o vad este de ce fapta s-a petrecut in 2008, dosarul deschis in 2016, 8 ani mai tarziu si sentinta in 2019?? Adica 13 ani omu poate sa fure!!!
  La fel si la robu, in loc sa il inhate acum sa stopeze sifonarea banului public o sa il condamne prin 2030 dupa ce orasul e facut praf si sute de milioane de euro furati!!!
  “justitia” asta e deosebita in romania. Ma intreb daca alte institutii ar dormii cu capu pe dosare ce s-ar intampla? Daca te-ai duce sa iei permis de conducere si ar zice politia: vino sa ti-l dam dupa 10 ani? Daca ai vrea o autorizatie de construire si primaria ar zice vini dupa 10 ani? Sau daca angajatorul ar zice vino dupa salariu peste 10 ani???
  Ar fi revolta! Dar ca justitia nu face nimic ani si ani nimeni nu se rascoala!

 25. sadsa says:

  Mi se pare ipocrit ca domnul sa isi exprime parerea despre statul de drept…

 26. carcotasu says:

  Este adevarat ca retrocedarile se fac si s-au facut in baza unor sentinte judecatoresti?
  Este adevarat ca daca Consiliul Local are o hotarare primarul nu are voie sa nu o aprobe?

  Intreb si eu!

 27. george says:

  Poate ne spune domnul cinstit Ciuhandu de unde a avut peste 2.5 milioane de euro sa isi faca parc fotovoltaic la Salonta, imediat dupa ce a iesit la pensie? Acest imbuibat care si-a batut joc de orasul Timisoara, de comunitatea de aici si care a distrus tot ce a atins are tupeul sa emita judecati despre statul de drept? Sa se inteleaga foarte bine: este un infractor de drept comun iar intre el si Dragnea nu e nici o diferenta!

 28. jack says:

  si ciuhandu a furat de a rupt a sprijinit mafia retrocedarilor si dna e alcatuita din ghertoi pusi pe pile s au lovit cap in cap mafiotii intre ei ce e strigator la cer ca si justitia e corupta prejudiciu urias si 3 ani cu suspendare?e rusinos!

 29. reboot says:

  cu siguranta in tot ce a facut a avut o acoperire legala.
  ca sa argumente impardonabilul as recomanda un articol tot de pe tion

  Cititorii ne sesizeaza: Centrul Timisoarei a fost invadat din nou de ciori
  De A.S. la 5. august 2014 15:41 Reactualizat la: 5. august 2014 16:43

 30. rece says:

  Conform noului jargon al lumii politice, din care cu onor ai facut parte, ESTI UN PENAL.
  Locul tau era la beci. Mai bine taci si sufla si-n iaurt, zi mulțam ca s- a terminat asa.

 31. Elle says:

  Cine a dat green light ? Abort …

 32. petrica says:

  nu vrei sa semnezi? te obliga legea? de demisie ai auzit nene?

 33. TIBI says:

  IN 12 ANI DE PRIMARIE NU A AFLAT DACA ROMANIA ESTE STAT DE DREPT? NU A FACUT NIMIC PENTRU ORAS IN ACESTI ANI , DOAR INVARTELI . PENIBIL

 34. Ştirile judeţului Timiş

  Cine este Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei?
  A venit în urmă cu 17 ani în Timișoara și spune că a ajuns să vină mai des în orașul al cărui primar tocmai a devenit decât mergea să își vadă părinții. Dominic Samuel Fritz, noul primar al Timișoarei, are 37 de ani, nu este căsătorit și nu are copii. Se declară îndrăgostit de orașul pe care îl va administra în următorii patru ani.

  Ştirile judeţului Timiş

  Aproape 180.000 de cititori au urmărit alegerile în direct pe tion.ro. Vă mulțumim!
  Timișorenii și timișenii au ales tion.ro pentru a afla informații în timp real despre desfășurarea alegerilor locale în Timișoara și județul Timiș. Reporterii celui mai citit ziar din vestul țării au muncit până în orele mici ale dimineții pentru a vă aduce informații despre acest scrutin istoric în era post-decembristă a României, știrile și live-urile fiind urmărite de zeci de mii de persoane. Iar pentru asta, vă mulțumim!

  Eveniment

  Bătaie la Variaș în noaptea alegerilor: Candidatul USR la primărie, lovit cu piciorul în cap de un simpatizant Pro România
  Tensiune maximă la Variaș, după ce candidatul Pro România, Nicolae Birău, a câștigat un nou mandat de primar al comunei timișene. După aflarea rezultatelor, a început un conflict între cei de la USR și simpatizanții Pro România, candidatul USR la primărie fiind bătut. Video cu momentul conflictului.

  Sănătate

  Coronavirus în Timiș: 22 de cazuri noi în Timișoara și în alte șase localități din județ. Sunt nouă focare active
  În Timiș au fost depistate, în ultimele 24 de ore, 22 de cazuri de infectări cu coronavirus, în Timișoara și în alte șase localități din județ. Nu a avut loc niciun deces în cel mai vestic județ al țării.

  Sănătate

  Aproape 1.300 de cazuri de coronavirus și 30 de decese în România, în ultimele 24 de ore
  Au fost depistate 1.271 de cazuri noi de coronavirus în România, iar de la debutul pandemiei s-a ajuns luni, 28 septembrie, la aproape 125.000 de îmbolnăviri. Alte 30 de persoane infectate cu COVID-19 au murit în România.

  Ştirile judeţului Timiş

  Călin Dobra: „Felicitări, Alin Nica! Acum e momentul să arăți cât de tare iubești județul aceasta și ce poți face altfel pentru el”
  Liberalul Alin Nica a câștigat președinția Consiliului Județean Timiș, conform numărătorii paralele. Călin Dobra (PSD), cel care a candidat pentru un nou mandat în fruntea CJ Timiș îl felicită pe Alin Nica pentru succes, înainte de afișarea rezultatelor oficiale finale. 2

  Ştirile judeţului Timiş

  Alegeri locale 2020, rezultate oficiale parțiale în Timiș. Candidații care au câștigat primăriile din județ
  Vă prezentăm rezultatele oficiale parțiale din Timiș, la alegerile pentru funcția de primar, așa cum sunt ele prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă. 1

  Angajari TION

  Leman Industri SRL, societate franceza din industria automotive, angajeaza
  Leman Industri SRL, societate franceza din industria automotive, angajeaza

  Tion.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.