tion.ro Web analytics

Noi restricții în Timiș: masca de protecție devine obligatorie în tot județul, iar circulația pe timp de noapte este interzisă

De Dan Oancia

Noi restricții în Timiș: masca de protecție devine obligatorie în tot județul, iar circulația pe timp de noapte este interzisă

Reactualizat la:
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit duminică, a hotărât ca masca de protecție să devină obligatorie în tot Timișul. Mai mult, în urma ședinței s-a stabilit că este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 23.00 – 5.00, cu unele excepții. Hotărârile devin obligatorii de luni, 9 noiembrie, iar în cazul localităților aflate în carantină rămâne în vigoare Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.
Scris de Dan Oancia - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit duminică, a hotărât ca masca de protecție să devină obligatorie în tot Timișul. Mai mult, în urma ședinței s-a stabilit că este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 23.00 – 5.00, cu unele excepții. Hotărârile devin obligatorii de luni, 9 noiembrie, iar în cazul localităților aflate în carantină rămâne în vigoare Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.

Prefectul Liliana Oneț a convocat duminică, 9 noiembrie, o ședință extraordinară a CJSU, în urma căreia s-a adoptat o nouă Hotărâre. Pe întreg teritoriul Timișului masca devine obligatorie, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise. Este permisă înlăturarea măștii pentru a fuma, consuma produse alimentare sau băuturi, dar și pentru a face sport, însă doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și se află la minimum 2 metri față de alte persoane.

CJSU a stabilit ca circulația persoanelor în afara locuinței în intervalul orar 23.00 – 5.00 să fie interzisă. Sunt câteva excepții:

 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

Pentru asta aveți nevoie de o declarație pe propria răspundere.

În localitățile unde a fost instituită măsura carantinei zonale se aplică prevederile Ordinelor Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, pe întreaga prevăzută în aceste ordine.

În cadrul ședinței s-a mai dezbătut și supus la vot restricția privind s-a supus la vot restricția privind suspendarea activității de pregătire fizică în sălile de sport/fitness, în unitățile administrativ teritoriale unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile”. În urma votului măsura a rămas în vigoare, doar pentru aceste localități.

Prevederile Hotărârii devin obligatorii începând cu data de 9 noiembrie 2020, pe perioada stării de alertă.

Redăm mai jos întregul comunicat:

Art. 1. (1) Pe întreg teritoriul județului Timiș este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, în toate spațiile publice închise și deschise.

(2) Ca excepție de la prevederile alin 1., este permisă înlăturarea măștii, pentru perioade scurte de timp, în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

(3) Se instituie în sarcina administratorilor/proprietarilor de spații publice deschise afișarea la loc vizibil a informațiilor privind obligativitatea purtării măștii de protecție în aceste spații.

(4) Se instituie obligația pentru angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare şi subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condițiile legii. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, instituțiile și operatorii economici publici și privați organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

Art. 2. (1) La nivelul județului Timiș se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepții motivate de:

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b)deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

 1. c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d)deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Art.3. (1) Se instituie pe întreg teritoriul județului Timiș obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 4. (1) Se suspendă pe întreg teritoriul județului Timiș activitatea piețelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor, piețelor mixte ți volante, a talciocurilor și activitatea piețelor agroalimentare în spații închise, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, precum și în centrele expoziționale atât în interiorul cât și în exteriorul acestora (cu excepția muzeelor și a galeriilor de artă).

(2) Prin excepție de la alin. (1), se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

(3) Se instituie în sarcina autorităților administrației publice locale să întreprindă măsurile necesare pentru organizarea activității în piețele agroalimentare, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 5. (1) Se interzice pe întreg teritoriul județului Timiș organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, terase, săli/corturi de evenimente;

(2) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

Art. 6. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară astfel:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, în unitățile administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,

– fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, conform anexei 2.

Este interzisă activitatea la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară astfel:

– fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 5.00-21.00, în unitățile administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori,

– fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5.00-21.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

– doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în unitățile administrativ teritoriale unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile, conform anexei 1.

(3) Măsurile prevăzute la alin. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

(4) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la alin 1 și alin.2 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(5) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la alin. 3, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pe întreg teritoriul județului Timiș se suspendă activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art.7. Activitățile cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, în intervalul orar 5.00-21.00 cu participarea publicului astfel:

 • până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ teritoriale este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,
 • până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din unitățile administrativ teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

Este interzisă activitatea la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Art. 8. (1) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise în intervalul orar 5.00-21.00 la nivelul unităților administrativ teritoriale unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane.

(2) Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise, în intervalul orar 5.00-21.00 numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.

(3) Activitățile sunt interzise la nivelul unităților administrativ teritoriale unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

Art. 9. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, în intervalul orar 5.00-21.00, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în unitățile administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din în unitățile administrativ teritorială este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, conform anexei 2 și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Art. 10. Se suspendă activitatea de pregătire fizică în sălile de sport/fitness, cu excepția activităților desfășurate de sportivi profesioniști, legitimați și/sau de performanță, în unitățile administrativ teritoriale unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Art. 11. Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 12. În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul unităților administrativ teritoriale, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență pot institui orice altă măsură suplimentară de siguranță, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Timiș și cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 13. (1)Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare și le va publica pe site-ul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș.

(2) Prezenta Hotărâre se comunică tuturor unităților administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru aducere la cunoștința comunității locale.

Art. 14. În localitățile unde a fost instituită măsura carantinei zonale se aplică prevederile Ordinelor Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, pe întreaga prevăzută în aceste ordine.

Art. 15. Prevederile prezentei Hotărâri devin obligatorii începând cu data de 9 noiembrie 2020, pe perioada stării de alertă.

Menționăm că în cadrul ședinței s-a dezbătut și s-a supus la vot restricția privind ”suspendarea activității de pregătire fizică în sălile de sport/fitness, în unitățile administrativ teritoriale unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile”.

În urma votului măsura a rămas în vigoare, doar pentru aceste localități, se arată în comunicatul emis de Prefectura Timiș.

 

10 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

 1. Impostorii din partide ne-au adus aici... TOATE care ocupă functii!! says:

  A inviat dna Prefect! A inceput sa miște mai vioi, probabil că o fii primit vreun avertisment de la Orban, că i se caută inlocuitor. 😉
  Dar ati observst și voi că USRul cel plin de solutii in campania la local, acu NU VINE CU NICIUNA ?! S-au ascuns in păpușoi… L-au lăsat pe Fritz singur să se joace de-a marele salvator, dttind că pin la urmă va da kix, că mare lucru ce să faci la o populatie de bizoni…

 2. Realitate says:

  Va mai bateti joc de popor ordinarilor cu vrajeala voastra de pandemie in care deja nu mai crede nimeni…o sa platiti voi la un moment dat.

  • Ala Fara Scoala says:

   Problema este ca 70% din populatie crede in pandemie si in masurile luate de autoritati ca fiind bine intemeiate.
   20% is neutrii
   iar restul de 10 % nu vor sa iasa nici macar la proteste pentru ca mai bine dau like-uri pe fb

  • bogdan says:

   Eu sunt curios din ce sursa iti iei informatiile astea super valabile de esti asa sigur…de cate ori mai intru pe tion ii unu ca tine, banuiesc ca esti acelasi.
   tot timpu dai din papagal ca un bot cu acelasi mesaj fara substanta.
   pandemia nu exista. de unde stii?

   • dr. ciobanescu says:

    Pentru ca in aproape un an intreg, am avut 7800 de decese, care oricum sunt numarate fals. Adica nu mai moare nimeni de nimic, nici o boala, numai de covid. Comparat cu Ciuma Neagra sau Influenza spaniola, numai un prostalau poate sa creada ca exista o “pandemie”.

 3. Alexandru says:

  Oare cine va scrie articolele de presa??? Asemenea greseli de scriere și de exprimare nu am vazut in viata mea 😂. Luati aminte si faceti ceva in legatura cu asta!!!

 4. Dominik Spritz says:

  Măștile care le folosiți, sunt o prostie… Va plimbați cu un instrument plin de bacterii și viruși care traiesc în mediul lor, umiditate constanta, caldura, etc…

 5. trist says:

  Schimbare de macaz lingvistic: acum se spune mască de protecție deci orice cârpă atâta timp cât te supui că acesta este scopul intermediar. Credeam că pentru a fi în siguranță trebuie să folosim măști medicale sau mai exact măști chirurgicale medicale. Ba, la o simplă căutare pe net aflu că sistemul RAPEX ne spune că nici măcar măștile FFP2 nu sunt sigure și că trebuie să le returnăm la punctele de unde le-am achiziționat. Deci trebuie mers spre FFP3 sau N95 deci pe la 20 de lei bucata. Welcome inhale (in hell).

  • dr. ciobanescu says:

   Faptul ca s-a sugerat ca orice carpa e buna, atata timp cat o porti si te supui arata cat de mult aceste masuri au legatura cu control fata de preventie.

 6. flo says:

  imi pare rau ca sint contemporan cu acest circ sinistru….prea multa manipulare, mult prea multa manipulare….

 7. Cele mai noi știri

  Ştiri din Timiș

  În bar, restaurant sau cinema doar cu certificat de vaccinare sau test Covid negativ. Propune un deputat de Timiș

  Ştiri din Timiș

  Crește rata de infectare cu coronavirus la Timișoara și în județ

  Sănătate

  Coronavirus, Timiș, 5 martie: nouă morți și aproape 400 de pacienți în spitale

  Sănătate

  Coronavirus, 5 martie, la nivel național: peste 4.300 de cazuri noi și 101 decese

  Ştiri din Timiș

  Poate începe transformarea Cinema Dacia. Primăria a semnat contractul de 2,5 milioane de euro

  Ştiri din Timiș

  Seminar gratuit, privind modificările din domeniul fiscal, organizat de CCIAT

  Eveniment

  O mașină a luat foc pe autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara-Lugoj

  România

  Primele cazuri de infectare cu tulpina sud-africană de coronavirus, confirmate în România

  Economic

  Au crescut costurile pentru angajatorii din industria hotelieră, construcții și imobiliare

  Ştiri din Timiș

  Ce face primăria cu trotuarele sparte din centrul Timișoarei. Urmează o nouă rundă de amenzi

  Tion.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

  Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.

  Pentru detalii apasati aici