Pregătirea în domeniul matematicii a candidaţilor la admiterea în învăţământul superior (P)

Reactualizat la:
Pregătirea în domeniul matematicii a candidaţilor la admiterea în învăţământul superior (P)
Universitatea Politehnica Timişoara, Departamentul de Matematică organizează în perioada 2 martie 2014 – 15 iunie 2014 Cursuri pregătitoare de Matematici. Universitatea Politehnica Timişoara este înfiinţată în anul 1920, dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupărilor permanente de modernizare şi realizare de investiţii.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel naţional şi internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 de acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau dezvoltate în mod direct. Campusul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă în jur de 6500 de locuri de cazare, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive excelent dotate.

Departamentul de Matematică, din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, are rolul de a asigura pregătirea matematică pentru studenţii de la ciclurile de licenţă, master şi doctorat, în cadrul facultăţilor UPT.

Respectând tradiţia ultimilor ani, Departamentul de Matematică organizează, în perioada 02 martie 2014 – 15 iunie 2014, cursuri pregătitoare de Matematici pentru potenţialii studenţi, indiferent de facultatea pe care doresc să o urmeze şi de forma admiterii pentru care optează (concurs cu dosare sau concurs cu probe de verificare). Aceste cursuri vor fi deosebit de utile atât pentru examenul de Bacalaureat cât şi pentru cel de admitere în anul I de studiu.

Cursurile sunt gratuite şi se vor desfăşura în fiecare duminică din perioada mai sus menţionată (excepţie 13 aprilie şi 20 aprilie), în amfiteatrul A101 al Corpului de clădiri Electro, Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2, între orele 10.00 şi 13.00. Temele dezbătute urmează Programa analitică publicată în prefaţa Culegerii de probleme pentru examenul de admitere la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, respectiv Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, publicată la Editura Politehnica, în anul 2013.

Participanţilor la cursuri nu li se solicită niciun fel de angajament faţă de UPT.
Regulament de plasare a anunturilor