Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității medicale a societății MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză”

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității medicale a societății MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză”
© foto: arhivă
ADVERTORIAL. S.C. MATERNA CARE S.R.L. cu sediul în Timişoara, Str. Valeriu Branişte Nr. 5, ap.2, judeţul Timiş, CUI 29290603, J J35/2386/01.11.2011, a implementat proiectului cu titlul: „Dezvoltarea activităţii medicale a societăţii MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză”, cod SMIS 116534, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2091/06.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională VEST în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului a fost de 5.070.835,59 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.406.039,16 lei, din care 2.045.133,29 lei din FEDR şi 360.905,87 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implement la punctul de lucru al societăţii în Regiunea VEST, judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Str. Calea Aradului, nr. 113, prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea activităţii medicale a societăţii MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză” constă în îmbunătăţirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul societăţii şi prin realizarea unei investiţii iniţiale. Obiectivul va fi atins prin extinderea capacității de prestare servicii medicale ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Extinderea capacităţii de prestare a serviciilor medicale, prin achiziţia de active corporale şi necorporale noi şi performante, care genereaza inovare de serviciu şi de proces în cadrul societăţii.
  2. Realizarea activităţilor de internaţionalizare şi a activităţilor de certificare a sistemului de management şi de certificare a proceselor medicale
  3. Creşterea numărului mediu de salariaţi ai societăţii prin crearea unui loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.

Rezultatele proiectului sunt:

  • 3 echipamente medicale noi si performante, 1 soft procesare date
  • 1 participare la un târg international, 1 sistem de management certificat, 1 proces certificat
  • 1 loc de munca creat din categoria persoanelor defavorizate

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: proiectul a prevăzut dezvoltarea şi extinderea activităţii existente în cadrul societăţii, prin adăugarea la specialitățile medicale existente, posibilitatea examinării și diagnosticarea cu computer tomograf și RMN a pacienților, fără a exista discontinuitate În actul medical.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2019

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0722989100, e-mail proiect.maternacaregmail.com , persoana de contact Marius-Bogdan Mureşan.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

(472571)
Regulament de plasare a anunturilor