Comunicat incepere proiect S.C. Panfy si Florin S.R.L.

Comunicat incepere proiect S.C. Panfy si Florin S.R.L.
© foto: S.C. Panfy si Florin S.R.L.
ADVERTORIAL. S.C. PANFY SI FLORIN S.R.L., cu sediul în localitatea Buziaș, Str. Principală, Nr. 20, bl. B5, Sc. B, Et. 4, Ap.19, Județ Timis derulează, începând cu data de 14.03.

2018, proiectul „Construire pensiune D+P+1E și împrejmuire în localitatea Buziaș la SC PANFY SI FLORIN SRL”, cod SMIS 110933, co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.732.328,99 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 887.392,60 lei.

Proiectul se implementează în Localitatea Buziaș, Județul Timiș, până cel târziu în data de 31.03.2020.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității PANFY SI FLORIN SRL prin diversificare. Rezultatele așteptate: Construirea și dotarea pensiunii, Crearea și menținerea a 5 locuri de muncă permanente.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Marton Pamfir-Ioan
Funcţie: Administrator
Tel. 0765 – 264.304, E-mail: martonpamfir@yahoo.com

SC PANFY SI FLORIN SRL

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

cats2

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

(10)
Regulament de plasare a anunturilor