Comunicat finalizare proiect

Comunicat finalizare proiect
ADVERTORIAL. SC ADKOS VEST SRL anunță finalizarea activităților proiectului „Achiziție de utilaje la SC ADKOS VEST SRL”, cod SMIS 109407. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională – Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020.

Beneficiarul obținut în urma finalizării proiectului următoarele rezultate: Achiziția de utilaje noi: Buldoexcavator (1 buc.), Buldoexcavator cu cupe, ciocan și foreza (1 buc.) și Compactor de sol (1 buc.); Obținerea unei finanțări nerambursabile pentru proiect; Creșterea numărului de angajați prin angajarea a 5 persoane cu normă întreagă și păstrarea locurilor de munca existente. Obiectivele proiectului sunt: Diversificarea surselor de venit ale societății prin introducerea activităților de lucrări de pregătirea terenului (conform CAEN 4312); Realizarea unei cifre de afaceri de min 1.000.000 RON/an din activitatea nouă de lucrări de pregătire a terenului; Creșterea numărului de angajați prin angajarea a 5 persoane cu norma întreagă și păstrarea locurilor de muncă existente.

Proiectul a fost derulat în localitatea Timișoara, regiunea Vest, și a avut o valoare totală de 1.345.391,39 lei, din care contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă a fost de 759.955,08 lei, iar contribuția din bugetul național a fost de 134.109,72 lei. Impactul investiției la nivelul localității Timișoara este atât unul social cât și unul economic. Impactul social este determinat de crearea și menținerea a 5 locuri de muncă noi, iar impactul economic este determinat de creșterea calității serviciilor prin achiziționarea de echipamente performante.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Adrian-Florin Viliga
Funcţie: Administrator
Tel. 0743 – 110.825
E-mail: adrian_viliga@yahoo.com

cats2

cats3

(124857)