Anunț de finalizare a proiectului

Anunț de finalizare a proiectului
ADVERTORIAL. SC TRIM FINANCE SRL, cu sediul în localitatea Giroc, Str. Orhideea, nr. 34, Mansardă, Camera 1, Ap. 11, Județul Timiș, România, a derulat, începând cu data de 14.03.2018 și având ca termen de finalizare data de 28.02.2019, proiectul „ACHIZIȚIE DE UTILAJE LA SC TRIM FINANCE SRL”, cod SMIS 111864, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1253 / 14.03.2018.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 1.935.908,71 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 894.407,52 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR este 760.246,39 lei, iar valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 134.161,13 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crește competitivitatea societății prin achiziția de echipamente noi și moderne.

Rezultatele proiectului sunt: achiziția de utilaje și echipamente.

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Timișoara, Județul Timiș, Regiunea Vest este: crearea și menținerea de noi locuri de muncă care să dezvolte și să extindă capacitatea de producție a societății, reușindu-se crearea a 5 noi locuri de muncă precum și să automatizeze principalele procese tehnologice care să ducă la creșterea cifrei de afaceri.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Matei Serban Stoica
Funcţie: Administrator
Tel. 0760 567 575, e-mail: matei.stoica@gmail.com

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

SC TRIM FINANCE SRL

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

(177836)
Regulament de plasare a anunturilor