SC Trim Finance SRL: Anunt de lansare a proiectului

Reactualizat la:
SC Trim Finance SRL: Anunt de lansare a proiectului
© foto: SC Tim Finance SRL
ADVERTORIAL. SC TRIM FINANCE SRL, cu sediul în localitatea Giroc, Str. Orhideea, nr. 34, Mansardă, Camera 1, Ap. 11, Județul Timiș, România, derulează, începând cu data de 14.03.2018 și având ca termen de finalizare data de 31.12.2018, proiectul „ACHIZIȚIE DE UTILAJE LA SC TRIM FINANCE SRL”, cod SMIS 111864, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1253 / 14.03.2018.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 1.935.908,71 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 894.407,52 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a creste competitivitatea societății prin achiziția de echipamente noi și moderne, crearea și menținerea de noi locuri de muncă care să dezvolte și să extindă capacitatea de producție, să automatizeze principalele procese tehnologice și să ducă la creșterea cifrei de afaceri.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Matei Șerban Stoica
Funcţie: Administrator
Tel. 0760 567 575, e-mail: matei.stoica@gmail.com

catsfd

(3051)
Regulament de plasare a anunturilor