Finalizarea proiectului „Îmbunătățirea competitivității întreprinderii ENDRESS GROUP ROMANIA SRL prin construire hală parter pentru montaj echipamente electrice, cu instalații aferente”

Finalizarea proiectului „Îmbunătățirea competitivității întreprinderii ENDRESS GROUP ROMANIA SRL prin construire hală parter pentru montaj echipamente electrice, cu instalații aferente”
ADVERTORIAL. EDRESS GROUP ROMANIA S.R.L., anunță finalizarea activităților proiectului „Îmbunătățirea competitivității întreprinderii ENDRESS GROUP ROMANIA SRL prin construire hală parter pentru montaj echipamente electrice, cu instalații aferente”, cod SMIS 113975.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Beneficiarul, societatea EDRESS GROUP ROMANIA SRL, a obținut în urma finalizării proiectului următoarele obiective și rezultate: Obiectivul general este creșterea competitivității ENDRESS GROUP ROMANIA PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE. Obiective specifice: OS1: Crearea unei noi unități de producție prin construirea și dotarea unei hale pentru realizarea echipamentelor electrice. OS2: Promovarea activității societății prin acțiuni de internaționalizare prin participarea la expoziții internaționale în străinătate, asigurarea accesibilității pentru persoanele cu handicap prin adaptarea site-ului de prezentare, activități de certificare și activități de publicitate și informare. OS3: Combaterea discriminării prin asigurarea egalității de șanse și tratament. Rezultate: R1: Active corporale: hala parter pentru montaj echipamente electrice 1 buc, echipamente 16 buc. Active necorporale – 3 buc.

R2: Cheltuieli realizate: Cheltuieli cu servicii (31 buc).

R3: Locuri de muncă create: 1 loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.

Proiectul a fost derulat in localitatea Bocșa, regiunea Vest, și a avut o valoare totala de 4.906.533,28 lei, din care contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă a fost de 2.135.300,91 lei, iar contribuția din bugetul național a fost de 376.817,81 lei.

Impactul social este determinat de crearea și menținerea unui loc de muncă nou, iar impactul economic este determinat de creșterea calității serviciilor prin construirea și dotarea cu echipamente de ultimă generație a unui hale de producție.

(307774)

Regulament de plasare a anunturilor