Finalizarea proiectului „Construire birou pentru proiectare și consultanță tehnică în regim de înălțime P+1E. Împrejmuire teren”

Finalizarea proiectului „Construire birou pentru proiectare și consultanță tehnică în regim de înălțime P+1E. Împrejmuire teren”
ADVERTORIAL. KIOWA MANAGEMENT S.R.L., anunță finalizarea activităților proiectului „Construire birou pentru proiectare și consultanță tehnică în regim de înălțime P+1E. Împrejmuire teren”, cod SMIS 113852.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Beneficiarul, societatea KIOWA MANAGEMENT SRL, a obținut în urma finalizării proiectului următoarele obiective și rezultate: Obiective specifice: OS1: Diversificarea activității societății prin construirea unui birou de proiectare; OS2: Eficientizarea activității de proiectare prin achiziția de echipamente specifice; OS3: Dezvoltarea forței de muncă prin angajarea unui inginer proiectant. Rezultate: R1 Active achiziționate și/sau construite: Corporale – birou proiectare 1 buc., anexa carport 1 buc., imprimantă multifuncționala (1 buc.), stație grafica cu monitor (2 buc.), sistem portabil cu tastatură (1 buc.), mobilier de birou (3 buc), mobilier sala de consiliu (1 buc), canapea office (1 buc), centrală termică (1 buc), corp iluminat LED (3 buc), pachet solar pentru producere apă caldă menajeră (1 buc). Necorporale – Dezvoltare și adaptare site cu accesibilitate pentru persoanele cu handicap (1 buc); R2 Cheltuieli realizate: Cheltuieli de consultanță (3 buc), cheltuieli pentru studii de teren (1 buc), obținere acorduri, avize si autorizații (1 buc), cheltuieli de proiectare și inginerie (3 buc), cheltuieli de asistență tehnică (3 buc), cheltuieli cu comisioane cote și taxe (4 buc) și cheltuieli de publicitate și informare (18 buc); R3: Locuri de muncă create: 1 loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.

Proiectul a fost derulat in localitatea Timișoara, regiunea Vest, și a avut o valoare totala de 1.079.607,19 lei, din care contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă a fost de 546.415,46 lei, iar contribuția din bugetul național a fost de 81.962,32 lei.

Impactul social este determinat de crearea și menținerea unui loc de muncă nou, iar impactul economic este determinat de creșterea calității serviciilor prin construirea și dotarea cu echipamente de ultimă generație a unui birou de proiectare.

(307772)

Regulament de plasare a anunturilor