Comunicat finalizare proiect SC Romcrete Echipamente SRL

Comunicat finalizare proiect SC Romcrete Echipamente SRL
© foto: Romcrete Echipamente
ADVERTORIAL. SC ROMCRETE ECHIPAMENTE SRL anunță finalizarea activităților proiectului „Creșterea competitivității microîntreprinderii ROMCRETE ECHIPAMENTE SRL prin achiziția de utilaje”, cod SMIS 108361. Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Beneficiarul, societatea ROMCRETE ECHIPAMENTE SRL, a obținut în urma finalizării proiectului următoarele obiective și rezultate:

Obiective specifice: OS1: Diversificarea activității societății prin integrarea activității de comerț cu cea de prestare de servicii – sablarea cu laser; OS2: Eficientizarea activității de prestare de servicii prin dezvoltarea și diversificarea personalului.

Rezultate: R1: Bunuri și servicii achiziționate: sistem de sablare cu laser cu accesorii; servicii de consultanta și publicitate; R2: Locuri de muncă create și menținute: 3 locuri de muncă permanente create și menținute încă 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Proiectul a fost derulat in localitatea Timișoara, regiunea Vest, și a avut o valoare totala de 1.326.853,17 lei, din care contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă a fost de 758.201,80 lei, iar contribuția din bugetul național a fost de 133.800,32 lei.

Impactul investiției la nivelul localității Timișoara este atât unul social cât și unul economic. Impactul social este determinat de crearea și menținerea a 3 locuri de muncă noi, iar impactul economic este determinat de creșterea calității serviciilor prin achiziționarea de echipamente performante.

cats2

(48573)
Regulament de plasare a anunturilor