Comunicat de presă: Lansare proiect „CONSULANDIA SRL – NOI ORIZONTURI DE DEZVOLTARE”, iulie 2018

Reactualizat la:
Comunicat de presă: Lansare proiect „CONSULANDIA SRL – NOI ORIZONTURI DE DEZVOLTARE”, iulie 2018
CONSULANDIA SRL cu sediul în municipiul TIMIȘOARA, Strada EPISCOP AUGUSTIN PACHA, Nr.10, SAD 8, BIROUL NR.6, SCARA A, ETAJ 1, Județ Timiș, CUI 33902980, J35/2802/2014, implementează proiectului cu titlul: „CONSULANDIA SRL – NOI ORIZONTURI DE DEZVOLTARE”, cod SMIS 113644, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1440/14.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 984.603,37 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 825.768,14 lei, din care 701.902,92 lei din FEDR şi 123.865,22 lei din Bugetul Naţional.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societăţii în Regiunea Vest, judeţul Timiș, Calea Buziașului, nr 11, mun. Timișoara, începând cu data de 14.03.2018 până la 31.01.2019, prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului „CONSULANDIA SRL – NOI ORIZONTURI DE DEZVOLTARE” este creșterea competitivității microîntreprinderii prin introducerea de utilaje tehnologice inovative printre dotările societății care vor duce la diversificarea gamei de servicii prestate de societate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Diversificarea paletei serviciilor oferite de societate ca urmare a diversificării obiectului de activitate.
  2. Creșterea numărului angajaților societății ca urmare a diversificării obiectului de activitate.
  3. Creșterea nivelului veniturilor societății ca urmare a diversificării obiectului de activitate și implicit a creșterii numărului de clienți.

footer

consulandia-srl-135-cmp-2
Regulament de plasare a anunturilor