Anunț de finalizare a proiectului

Reactualizat la:
Anunț de finalizare a proiectului
ADVERTORIAL. SC MACRO ASSISTANCE SRL, cu sediul în localitatea Timișoara, Strada Divizia 9 Cavalerie, Camera 2, Bloc 75, etaj VII, Apartament 25, Județul Timiș, România, a derulat, începând cu data de 29.11.2017 și având ca termen de finalizare data de 31.12.2018, proiectul „ACHIZIȚIE DE UTILAJE LA MACRO ASSISTANCE SRL”, cod SMIS 109377, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 748 / 29.11.2017.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 1.352.761,88 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 894.433,75 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR este 760.268,69 lei, iar valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 134.165,06 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a creste competitivitatea societății prin achiziția de echipamente noi și moderne.

Rezultatele proiectului sunt achiziționarea următoarelor utilaje: Buldoexcavator, 1 buc; Excavator pe șenile, 2 buc.

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Timișoara, Județul Timiș, Regiunea Vest este: crearea și menținerea de noi locuri de muncă care să dezvolte și să extindă capacitatea de producție a societății, reușindu-se crearea a 5 noi locuri de munca precum și să automatizeze principalele procese tehnologice care să ducă la creșterea cifrei de afaceri.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Ionela-Simona MUNTEAN
Funcţie: Administrator
Tel. 0745/521.697, e-mail: ionelamuntean2006@yahoo.com

cats20

1.Comunicat SC MACRO ASSISTANCE SRL_FINALIZARE PROIECT-1

(150490)
Regulament de plasare a anunturilor