Dotarea cu echipamente pentru activitatea de testare si analize tehnice, in vederea imbunatatirii competitivitatii microintreprinderii GEOLOGIC SITE S.R.L in localitatea Calan, jud. Hunedoara

Dotarea cu echipamente pentru activitatea de testare  si analize tehnice, in vederea  imbunatatirii competitivitatii microintreprinderii GEOLOGIC SITE S.R.L in localitatea Calan, jud.  Hunedoara
ADVERTORIAL. Proiect finanţat prin: schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, apel : POR/14/2/1/Consolidarea poziţiei pe piaţa a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri al Autorităţii de Management MDRAPFE, al Organismului Intermediar ADR VEST.

Numărul de identificare al contractului: 108461

Promotor: „GEOLOGIC SITE S.R.L” Simeria, jud. Hunedoara

GEOLOGIC SITE SRL cu sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 13, oraş Simeria , Jud. Hunedoara, Cod poştal 335900, Cod fiscal: 23614808, tel. 0723014508, e-mail:geologichdgyahoo.com, website littpgeologicsite.ro vă invită să depuneţi oferta în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie “echipamente şi instrumente de geologie şi de geofizică”— cod CPV 38200000-7 pentru dotare laborator de testări şi analize pe roci prin procedura — Achiziţie competitivă aplicabilă beneficiarilor privaţi— prin cerere de ofertă.

Obiectul contractului: Furnizarea de echipamente şi instrumente de geologie şi de geofizică pentru dotare laborator de testări şi analize.

SPECIFICATIILE TEHNICE se găsesc pe adresa web http://geologicsite.ro şi se pot solicita la adresa de email geologichd@yahoo.com

Oferta trebuie să includă atât propunerea tehnică cât şi propunerea financiară exprimată în euro sau lei fără T.V.A.. Criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare: selecţia ofertei se va realiza pe baza criteriului conformării la specificaţiile tehnice şi a preţului cel mai scăzut.

Solicitările de clarificări se vor transmite pe email: geologichd@yahoo.com Data limită de primire a solicitărilor de clarificări : 23 octombrie 2017 ora 12:00

Data limită de transmitere a răspunsului de clarificări : 25 octombrie 2017 ora 12:00

Persoană de contact: CRĂIŢĂ RADU COSMIN (tel.: 0726 781 749 — email: geologichdgyahoo.com) Modalitatea de depunere: Oferta se va depune în plic închis la sediul GEOLOGIC SITE SRL cu sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 13, oraş Simeria , Jud. Hunedoara, Cod poştal 335900.

Termenul limită de depunere a ofertei: 30 octombrie 2017 ora 17:00 Valoarea estimata a contractului: 580.000 lei, fara TVA.

Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază. Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Initiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

image002

(905268)