Anunt de presa: Inceperea proiectului „Dezvoltarea serviciilor medicale a societatii MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoza”

Anunt de presa: Inceperea proiectului „Dezvoltarea serviciilor medicale a societatii MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoza”
© foto: Atu
ADVERTORIAL. S.C. MATERNA CARE S.R.L. cu sediul în Timișoara, Str. Valeriu Braniște Nr. 5, ap.2, județul Timiș, CUI 29290603, J J35/2386/01.11.2011, implementează proiectului cu titlul: „Dezvoltarea serviciilor medicale a societății MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză”, cod SMIS 116534, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2091/06.06.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională VEST în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.070.835,59 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.406.039,16 lei, din care 2.045.133,29 lei din FEDR și 360.905,87 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea VEST, judeţul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Calea Aradului, nr. 113, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului „Dezvoltarea serviciilor medicale a societății MATERNA CARE S.R.L. prin dotarea cu echipamente de diagnoză” constă în îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul societății și prin realizarea unei investiții inițiale. Obiectivul va fi atins prin extinderea capacității de prestare servicii medicale ca urmare a realizării activităților propuse prin proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Extinderea capacității de prestare a serviciilor medicale, prin achiziția de active corporale și necorporale noi și performante, care generează inovare de serviciu și de proces în cadrul societății.
  2. Realizarea activităților de internaționalizare și a activităților de certificare a sistemului de management și de certificare a proceselor medicale
  3. Creșterea numărului mediu de salariați ai societății prin crearea unui loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Data de finalizare a proiectului: 31.03.2019

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul social al firmei sau la tel. 0722989100, e-mail proiect.maternacare@gmail.com , persoana de contact Marius-Bogdan Mureșan.

cats

(56351)
Regulament de plasare a anunturilor