Investitie de un milion de lei din fonduri europene pentru modernizarea ADE GALVANO-TIM SRL

Investitie de un milion de lei din fonduri europene pentru modernizarea ADE GALVANO-TIM SRL
ADVERTORIAL. Peste un milion de lei a investit firma Ade Galvano-Tim SRL pentru achiziția de echipamente și creșterea productivității. Majoritatea banilor provin din fonduri europene, prin programul Regio.

Anunț finalizare proiect: Modernizarea și diversificarea activității ADE GALVANO-TIM SRL prin achiziția de echipamente pentru creșterea productivității

Numele beneficiarului: ADE GALVANO-TIM SRL

Titlul proiectului: “Modernizarea și diversificarea activității ADE GALVANO-TIM SRL prin achiziția de echipamente pentru creșterea productivității“

Numele programului: REGIO-Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest

Valoarea totală a proiectului: 1.057.149,05 RON

Valoarea finanțării nerambursabile: 759.351,55 lei din care contribuția FEDR 645.448,82 lei

anunt

Proiectul este implementat prin intermediul Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Axei prioritare 2 ,,Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. ,,Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri’’.

ADE GALVANO-TIM SRL anunță finalizarea implementării proiectului “Modernizarea și diversificarea activității ADE GALVANO-TIM SRL prin achiziția de echipamente pentru creșterea productivității“, cod SMIS 113516, derulat începând cu data de 14.03.2018 – noiembrie 2018, în baza contractului de finanțare nr. 134/14.03.2018.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piața serviciilor de tratare și acoperire a metalelor prin diversificarea gamei de servicii oferite.

Rezultatele proiectului:

  • 1 loc de muncă creat ocupat de o persoană aparținând categoriilor defavorizate
  • 5 echipamente de natura mijloacelor fixe achiziționate și puse în funcțiune
  • 1 flux tehnologic optimizat.

Impactul investiției la nivelul localității constă în constă în crearea unui nou loc de muncă și creșterea competitivității societății pe piața de profil locală.

Date de contact: Lakatus Melinda Szerena, Manager de proiect, tel 0729971915, e-mail adegalvano.tim@gmail.com

 
Regulament de plasare a anunturilor