Inceperea proiectului „Dezvoltarea activitatii GLASS LINE S.R.L. prin productia de sticla securizata”

Reactualizat la:
Inceperea proiectului  „Dezvoltarea activitatii GLASS LINE S.R.L. prin productia de sticla securizata”
© foto: Advertising & Design Partner
ADVERTORIAL. S.C. GLASS LINE S.R.L. cu sediul în sat Dumbravița, comuna Dumbrăvița, DJ 691, Fosta Fermă Avicola, nr. 10A, CF 400038, Poziția A.1.1, județul Timis, CUI 15134132, J35/89/2003, implementează proiectului cu titlul: „Dezvoltarea activității GLASS LINE S.R.L. prin producția de sticlă securizată”, cod SMIS 113484, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1792 / 19.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.147.382,61 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 771.349,64 lei, din care 655.647,19 lei din FEDR și 115.702,45 lei din Bugetul Național.

Proiectul se implementează la punctul de lucru al societății în Regiunea Vest, judeţul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Calea Stan Vidrighin, nr. 5A, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piață a societății GLASS LINE S.R.L. prin dezvoltarea activității societății de prelucrare și fasonare a sticlei plate, conform codului CAEN 2312.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Realizarea sticlei securizate în cadrul societății GLASS LINE S.R.L. prin achiziționarea unui cuptor de securizare care asigură inovare la nivel de proces și la nivel de produs.
  2. Creșterea numărului mediu de salariați cu 3 locuri de muncă, din care 1 persoană din categorii defavorizate, conform Ghidului solicitantului POR 2.1.

Data de începere a proiectului: 19.04.2018
Data de finalizare a proiectului: 28.02.2019

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul firmei sau la tel. 0747 058858, e-mail proiect.glassline@gmail.com, persoană de contact Zamsa Otilia.

cats2-1-600x274

(34280)
Regulament de plasare a anunturilor