Diversificarea activitatii de productie prin achizitia de utilaje performante

Diversificarea activitatii de productie prin achizitia de utilaje performante
ADVERTORIAL. SC Electric Grup SRL cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea Buziașului, nr. 83, Județul Timiș derulează începând cu data de 08.05.2018 și având ca termen de finalizare data de 31.01.2020, proiectul „Diversificarea activității de producție prin achiziția de utilaje performante”, cod SMIS 114206, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1912/08.05.2018.


Proiectul este finanțat prin Regio ‐ Programul Operațional Regional 2014‐2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 ‐ „Sprijinirea creării și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Valoarea totală a proiectului: 2.756.169,16 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 1.315.963,88 lei.

regio-3
Regulament de plasare a anunturilor