Da, hotarat, as vota Ilie Todasca! (P)

De Corina Eva
Reactualizat la:
Da, hotarat, as vota Ilie Todasca! (P)

1. Domnule primar Ilie Todască, cum a fost anul 2011 pentru Săcălaz, din punct de vedere al investiţiilor. A fost un an de criză pentru comuna pe care o conduceţi?

Dacă ar fi să vorbim despre încasarea sumelor datorate bugetului local – atât de persoane fizice, cât şi de persoane juridice-, putem spune că a fost un an de criză. La această dată pot spune că înregistrăm o restantă la plată de aproximativ 30 de miliarde de lei vechi.Privind din prisma investiţiilor însă, ne putem considera privilegiaţi, având în vedere că am reuşit atragerea de fonduri europene pentru comuna Săcălaz în valoare de peste 16 milioane de euro, lucru de care într-adevăr suntem mândrim.

Facem referire aici la:

 • proiectul european finantat prin PNDR, măsura 322, care are 3 componente, respectiv : “Modernizare drumuri Săcălaz, renovare, recompartimentare cămin cultural Săcălaz şi construcţie Azil de bătrâni Săcălaz” – cu o valoare toată de 2,5 milioane de euro. Acest proiect este în plină desfăşurare şi are termen de finalizare luna decembrie 2012.
 • proiectul european finantat prin Banca Mondială “Modernizare şi extindere Şcoală cu clasele I-VIII, Săcălaz”. Proiectul este în implementare şi vizează modernizarea clădirii existente şi etajarea unităţii de învăţământ. Valoarea totală este de 2.5 milioane de euro.

Tot pe infrastructura şcolară, ne mândrim cu semnarea contractului de finanţare în valoare de 3,5 milioane de euro, proiect finantat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, care vizează “Modernizarea şi extinderea Şcolii generale Beregsău Mare”. Şi acest proiect este în implementare, urmând ca după finalizarea investitei toate unităţile de învăţământ din Beregsău Mare (grădiniţa, şcoala primară şi şcoala generală) să funcţioneze în aceiaşi locaţie. Totodată, după finalizare, va fi prima şcoală ecologică din judeţul Timiş.

Din anul 2012, în Săcălaz va începe realizarea reţelei de canalizare, proiect în valoare de 6.9 milioane de euro, prin care se va aduce în localitatea noastră apă potabilă de la Timişoara şi, totodată, se va face joncţiunea canalizării cu reţeaua municipiului Timişoara. Proiectul, şi implicit lucrările, vor demara în vara acestui an şi este realizat în colaborare cu operatorul regional apă – canal Aquatim. Îmi permit să aduc atenţiei şi derularea proiectului de “Reabilitare reţea apă în comuna Săcălaz”, proiect derulat în baza prevederilor HG 577/1996 în valoare de 10 miliarde de lei vechi, finantat de Guvernul României. Investiţia vizează reabilitatea a 10 km de reţea de apă în Săcălaz.

Asta ar fi pe parte de investii, însă atenţia noastră se axează şi pe problemele existente printre oamenii noştri, locuitorii celor 3 sate ce alcătuiesc comuna noastră : Săcălaz, Beregsău Mare si Beregsău Mic. În acest sens am gândit şi am obţinut finanţare pentru un proiect european, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiect intitulat sugestiv “Progres Rur@al – acţiuni de promovare a sustenabilităţii în mediul rural prin dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”. Proiectul este derulat în parteneriat cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Timişoara, în perioada decembrie 2011- noiembrie 2013, prin Centrul de Incubare a afacerilor, coordonare, calificare şi perfecţionare profesională Săcălaz, structura creată prin finanţare Phare şi aflată în subordinea Primăriei Săcălaz. Prin acest proiect, peste 350 de persoane din comuna noastră vor fi orientate, consiliate si sprijinite pentru identificarea unui loc de muncă.

2. Care ar fi prioritatea numărul unu din punct de vedere al investitiilor, pentru Săcălaz?

Prioritatea numărul 1, pentru comuna Săcălaz, este realizarea canalizării, reabilitarea reţelei de apă şi modernizarea drumurilor din cele două sate componente, Beregsău Mare şi Beregsău Mic. Sigur, o altă mare prioritate a mea este finalizarea Bisericii Ortodoxe Române din Săcălaz. Există şi alte proiecte aflate pe liste de aşteptare la finanţatori, pe care le voi nominaliza la momentul oportun.

3. Să ne întoarcem în timp, la primul dumneavoastră mandat. Dacă tot suntem în cadrul unui dialog consensual deschis, spuneti-ne, ce v-a mâhnit cel mai tare când aţi intrat prima dată în primărie, în calitate de primar?

Mă duceţi cu gândul departe în timp, pentru că sunt 12 de ani de la acel moment, însă toată perioada petrecută în calitate de edil-şef al acestei comune reprezintă o perioadă frumoasă a existenţei mele, întrucât am realizat, zic eu, multe lucruri bune, punând în permanenţă cetăţeanul şi comunitatea pe care o reprezint pe primul loc, în toate demersurile mele. Când am intrat prima dată în primărie, în calitate de primar, având în vedere că înainte de a fi primar, am ocupat timp de un an şi jumătate funcţia de viceprimar, permiteţi-mi să vă spun că nu eram străin de problemele existente. Dar, dorinţa de a soluţiona cât mai multe din problemele existente s-a lovit de “neputinţa” bugetului local – care la acea vreme era foarte mic.

4. În toti anii acestia de mandat, enumerati-mi cele mai importante realizări ale primarului Ilie Todască.

 • Soluţionarea promptă a solicitărilor cetăţenilor, cred că este o realizare mare pentru mine, în acest sens formându-mi şi colectivul din primărie pentru a răspunde acestor deziderate. Modernizarea şi refacerea infrastructurii şcolare;
 • Crearea unei Zone industriale din care se atrag sume importante la bugetul local, prin plata impozitelor şi a taxelor locale;
 • Crearea unui număr de 3 zone noi de locuinţe, cu prioritate pentru tinerii peste 35 de ani din comuna noastră, până în prezent fiind atribuite 150 de parcele;
 • Repararea şi modernizarea lăcaşurilor de cult de pe raza comunei Săcălaz, indiferent de apartenenţa religioasă şi chiar construcţia Bisericii şi a casei parohiale aparţinătoare Bisericii Ortodoxe Române din localitatea Bregsău Mic;
 • Începerea construcţiei Bisericii Ortodoxe din Săcălaz, până la ora actuală fiind cheltuită suma de 23 de miliarde de lei vechi
 • Asfaltarea Drumului Comunal 214 între localităţile Săcălaz- Beregsău Mic;
 • Construcţia unui număr de 5 foraje noi de apă, pe raza celor trei localităţi;
 • Reabilitarea şi modernizarea a aproximativ 60 de km de trotuare, în comună;
 • Construcţia Sălii de sport Săcălaz;
 • Reabilitarea sistemului de iluminat public din comună;
 • Dotarea primăriei cu utilajele necesare pentru intervenţie, inclusiv cu o autospecială de pompieri;
 • Reluarea vechilor obiceiuri tradiţionale ale satelor, prin organizarea anuală a celor 3 Rugi din fiecare localitate;
 • Organizarea manifestaţiei de amploare, desfăşurată pe parcursul a trei zile – “Zilele Săcălazului”
 • Înfrăţirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare şi prietenie cu două localităţi din Serbia, Torac şi Jitiste, şi cu localitate Wolfsberg din Austria. Şi lista ar putea continua…

5. Se vor întreba cititorii nostri cum se odihneste un primar. Ne puteti spune? Sau, mai bine zis, are un primar timp si de odihnă?

În mod normal, la fel ca şi orice angajat, primarul are liber sâmbăta şi duminica. Însă, primarul, prin prisma funcţiei pe care o deţine, este permanent la dispoziţia comunităţii care l-a ales. De foarte multe ori şi aceste zile libere îmi sunt ocupate cu activităţi profesionale. Dar, făcând totul cu plăcere şi devotament pentru cetăţenii mei, nu mă simt obosit – chiar dacă de multe ori timpul de odihnă este scurt.

6. V-as ruga să-mi răspundeti la o ultimă întrebare sincer, fără modestia care vă caracterizează. Dacă mâine ar fi alegeri, cetăteanul Ilie Todască ar vota pentru primarul Ilie Todască? De ce?

Da, hotărât, aş vota Ilie Todască ! Şi spun asta, fără a fi acuzat de lipsă de modestie. Spun asta, ţinând cont de experienţa acumulată în toţi aceşti ani şi de cunoaşterea problemelor cu care se confruntă comunitatea. Totodată, la baza acestei afirmaţii stau realizările clare pe care le-a avut primarul Ilie Todască şi respectul pe care acesta îl are faţă de cetăţenii comunei, şi nu numai.
Regulament de plasare a anunturilor