Anunt de presa

Anunt de presa
© Foto: Cesign 2006
ADVERTORIAL. Privind începerea proiectului ” Creșterea competitivității firmei CESIGN 2006 prin achiziții de echipamente performante pentru proiectare și inovare în domeniul arhitecturii textile”.

Proiectul “Creșterea competitivității firmei CESIGN 2006 prin achiziții de echipamente performante pentru proiectare și inovare în domeniul arhitecturii textile”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către beneficiarul CESIGN 2006 SRL și are o valoare totală de 169.305,51 lei, din care 120.081,54 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Societatea CESIGN 2006 SRL, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare numărul 164/18.07.2017, obiectul contractului reprezentând acordarea finanțării nerambursabile de către AM, pentru implementarea proiectului cu numărul 106935. Prin proiect se dorește achiziționarea de echipamente IT, soft-uri profesionale și active corporale pentru creșterea capacității tehnice si competitivității firmei CESIGN 2006 SRL.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, respectiv între 01/10/2016 și data 31/01/2018.

cesign-150-cmp

(868275)