Anunț de finalizare a proiectului

Reactualizat la:
Anunț de finalizare a proiectului
ADVERTORIAL. SC BIROU DE PROIECTARE BLUM SRL, cu sediul în Municipiul Timișoara, Str. Chișodei, nr. 79/A, cam. 2, Județul Timiș, România, a derulat, începând cu data de 30.03.2018 și având ca termen de finalizare data de 31.12.2018, proiectul „ACHIZIȚIE DE UTILAJ LA SC BIROU DE PROIECTARE BLUM SRL”, cod SMIS 113736, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1468/30.03.2018.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin incurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 1.515.937,49 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 893.565,54 lei din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR este 759.530,71 lei, iar valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 134.034,83 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a creste competitivitatea societății prin achiziția de echipamente noi și moderne.

Rezultatele proiectului sunt: achiziția unui buldozer.

Impactul proiectului la nivelul Municipiului Timișoara, Județul Timiș, Regiunea Vest este: crearea și menținerea de noi locuri de munca care să dezvolte și să extindă capacitatea de producție a societății, reușindu-se crearea a 5 noi locuri de muncă precum și să automatizeze principalele procese tehnologice care să ducă la creșterea cifrei de afaceri.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Hermann Josef BLUM
Funcţie: Administrator
Tel. 0741 400 139, e-mail: blum_proiectare@yahoo.com

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
SC BIROU DE PROIECTARE BLUM SRL
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

(158123)
Regulament de plasare a anunturilor