Universităţile sunt evaluate de instituţii noi

Universităţile sunt evaluate de instituţii noi
Universităţile vor fi evaluate de două instituţii nou create. Este vorba de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) şi de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Cele două instituţii realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar, respectiv superior şi de alte organizaţii care oferă programe de formare profesională continuă.

„Aceste două instituţii vor face evaluarea universităţilor o dată pe an, la cererea Minsterului Educaţiei şi Cercetătii sau la cererea universităţii respective”, ne-a spus Nicolae Robu, rectorul Universităţii Politehnica.

Activitatea celor două instituţii va duce la creşterea calităţii educaţiei oferite de învăţământul preuniversitar şi superior, prin stabilirea şi implementarea de mecanisme instituţionale şi procedurale de evaluare, asigurare, control şi ameliorare a calităţii. ARACIP şi ARACIS propun Ministerului Educaţiei şi Cercetării strategii şi politici de ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar, respectiv superior.
Regulament de plasare a anunturilor