Transparenta si comunicare completa, nu doar prin Facebook! Candidatul PMP la Primaria Timisoarei, Marius Dugulescu, doreste deschiderea reala si totala a administratiei fata de cetateni

Transparenta si comunicare completa, nu doar prin Facebook! Candidatul PMP la Primaria Timisoarei, Marius Dugulescu, doreste deschiderea reala si totala a administratiei fata de cetateni
ADVERTORIAL. Primarul Nicolae Robu a cultivat la extrem comunicarea prin reţelele de socializare, remarcându-se ca un utilizator înrăit al Facebook-ului. Lucrurile au mers atât de departe încât aproape toate celelalte mijloace de comunicare au fost suprimate şi s-a ajuns ca inclusiv comunicarea oficială şi instituţională să se realizeze tot prin Facebook! Această abordare bizară a început să genereze situaţii pe cât de comice pe atât de grave: directori de instituţii şi şefi ai serviciilor deconcentrate nu mai au acces în biroul primarului, fiind îndrumaţi de la secretariat să se înscrie în audienţe pe… Facebook!

Este incredibil ce se întâmplă. Accesul la informaţie este unul din drepturile fundamentale prevăzute de Constituţia României. Autorităţile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor despre problemele publice şi de interes personal. Comunicarea prin Facebook îşi are rostul ei, fără îndoială că are anumite avantaje pe care este bine să le exploatăm, dar nu putem suprima celelalte mijloace de comunicare şi insist în mod deosebit asupra comunicării oficiale.

O adminsitraţie deschisă şi transparentă nu se poate ascunde în spatele reţelelor de socializare, ci trebuie să comunice direct şi nemijlocit cu cetăţenii. Nu ne mai putem limita la o administrație statică, trebuie să o punem în Mişcare. Doar aşa se pot soluţiona problemele pe care timişorenii le consideră importante, va creşte încrederea cetăţenilor în instituţiile publice locale şi, în acelaşi timp, va responsabiliza administraţia publică faţă de cetăţean“, a declarat Marius Dugulescu.

Candidatul PMP a stabilit direcţiile de acţiune pentru o administraţie transparentă: publicarea pe site-ul primăriei a datelor privind contractelor de achiziţii şi execuţia bugetară a acestora, precum şi cele referitoare la investiţiile publice; publicarea proiectelor de hotărâri de consiliu local; informarea cetăţenilor asupra problemelor de interes public care să fie supuse dezbaterii; consultarea asociaţiilor legal constituite şi a cetăţenilor; publicarea pe site-ul primăriei a dezbaterilor.
Regulament de plasare a anunturilor