Se înteţeşte viaţa în cartier

Autorităţile locale au tipărit o broşură cu titlul „Consiliul de cartier”, ce are ca scop oferirea de informaţii utile pentru timişorenii care doresc să se implice în aceste structuri formate la nivelul oraşului şi să colaboreze cu administraţia locală.

Cele 12 pagini ale broşurii sunt color şi conţin informaţii cu privire la organismele cu participare cetăţenească din Timişoara, şi anume consiliile consultative de cartier, consiliul local al tinerilor, consiliul seniorilor, regulamentul de funcţionare al consiliilor de cartier, modalităţi de participare a cetăţenilor la actul decizional la nivelul Primăriei şi Consiliului Local Timişoara.

„Avem convingerea că acest material informativ va fi un ghid util pentru cei care doresc rezolvarea anumitor probleme, precum şi iniţierea de diverse acţiuni cetăţeneşti în comunitatea din care fac parte” a precizat primarul Gheorghe Ciuhandu. Broşurile vor fi distribuite chiar prin intermediul membrilor consiliilor de cartier deja formate.
Regulament de plasare a anunturilor