Informare privind rezultatele finale ale Proiectului regional implementat de ADIVEST cu sustinerea judeţelor asociate ale Regiunii Vest (P)

Reactualizat la:
Informare privind rezultatele finale ale Proiectului regional implementat de ADIVEST cu sustinerea judeţelor asociate ale Regiunii Vest (P)
“Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 5 Vest”


1. Programul de finanţare: REGIO – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, DMI 3.3. “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”;
2. Nr. contract de finanţare – 673 / 10.03.2010;
3. Cod SMIS – 13464;
4. Autoritatea de Management a Programului: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice;
5. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest);
6. Beneficiar de grant: – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST;
7. Buget total: 51.810.919,91 lei, din care finanțare nerambursabilă 40.178.039,93 lei.
8. Perioada de implementare: 10.03.2010 – 10.09.2013, 42 de luni.
9. Indicatori realizați proiect: În urma implementării proiectului, numărul unităţilor mobile de intervenţie în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Vest a crescut cu 41,12% (de la 107 unităţi la 151 unităţi). În consecință timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile s-a redus, după cum urmează:
în zonele rurale: de la 41 minute la 28 minute (reducere de 30,7%);
în zonele urbane: de la 22 minute la 13 minute (reducere de 40,9%).
10. Echipamente achiziționate și livrate în cadrul proiectului

Echipamente

AR

CS

HD

TM

Lot 1 Autospeciale pentru lucrul cu spumă

4

3

3

4

Lot 2 Autospeciale de intervenţie la accidente colective pentru salvări urbane

1

 

 

1

Lot 3 Autospeciale de cercetare NBCR

1

1

1

1

Lot 4 Autospeciale pentru descarcerări grele

1

1

1

1

Lot 5 Autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă

3

2

3

3

Lot 6 Ambulanţe de prim ajutor

1

1

1

1

Lot 7 Ambulanţe de reanimare

1

1

1

2

Lot 8 Centru de comandă şi control echipat şi dotat

 

 

 

1

TOTAL = 44 + 1

12

9

10

13

+1

 

 
Personal de specialitate instruit: 763 angajați ai ISU-urilor din Regiunea Vest.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la următoarele adrese:

ADIVEST

B-DUL Revoluţiei din 1918, nr.17;

Tel: 0040 256 494131, Fax: 0040 256 494596;

 officeadivest@gmail.com;

www.adivest.ro

 

Persoane de contact:

SERGIU BĂLAŞA, Director,

Email: sergiu.balasa@adetim.ro,

LUCIA PĂTRUICĂ, Manager Proiect,

Email: lucia.patruica@adetim.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Regulament de plasare a anunturilor