Fondul European de Investitii si grupul ProCredit semneaza un acord de finantare a companiilor inovatoare din sapte tari

Reactualizat la:
Fondul European de Investitii si grupul ProCredit semneaza un acord de finantare a companiilor inovatoare din sapte tari
ADVERTORIAL. Fondul European de Investiții (FEI) și grupul ProCredit au semnat un acord pentru a stimula accesul la finanțare pentru companiile inovatoare, atât întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cât și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în cadrul InnovFin – finanțare UE pentru Inovatori, inițiativă sprijinită de către Comisia Europeană.

Noul acord permite grupului ProCredit să ofere finanțare companiilor inovatoare, în valoare totală de 250 de milioane de EURO, prin intermediul băncilor ProCredit din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Moldova, România și Serbia. Aceste bănci beneficiază de sprijinul unei garanții oferite de către FEI în baza programului Orizont 2020, Programul-Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare. Acesta este primul program de acoperire cu garanții pentru IMM-uri oferit de către InnovFin acestor țări, dând posibilitatea băncilor ProCredit să ofere companiilor inovatoare finanțare suplimentară în condiții favorabile.

Directorul Executiv al FEI, Pier Luigi Gilbert a declarat: ” Sunt mulțumit de faptul că am semnat împreună cu grupul ProCredit acest acord de garantare InnovFin pentru IMM-uri, pentru a sprijini companiile inovatoare. Am colaborat cu grupul ProCredit și în trecut și suntem convinși că partenerii noștri vor putea sprijini companiile inovatoare și cele aflate în expansiune, care au nevoie de finanțare.”

Carlo Moedas, Comisar European pentru Cercetare, Știință și Inovare, a declarat: ”Acordul de garantare susținut de către Uniunea Europeană, semnat astăzi, este destinat finanțării IMM-urilor și companiilor mici cu capitalizare medie din statele membre ale Uniunii Europene, cât și celor din statele asociate programului Orizont 2020 din sud-estul Europei. Obiectivul acestuia este de a ajuta la sporirea investițiilor în companiile inovatoare, creșterea locurilor de muncă și accelerarea creștererii economice.”

Borislav Konstantinov, membru al Consiliului Director al ProCredit Holding, a adăugat: ” Suntem mândri de faptul că ProCredit este primul grup de bănci care semnează acordul de garantare InnovFin pentru IMM-uri, pentru operațiunile sale din Albania, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, România și Serbia. Acest program va stimula ideile inovatoare și investițiile realizate de către clienții noștri, oferindu-le posibilitatea să își sporească gradul de competitivitate. Fiind principala bancă parteneră a întreprinderilor mici și mijlocii din această regiune, știm că tehnologia modernă, gândirea inovatoare și orientarea către protejarea mediului înconjurător sunt aspecte cheie pentru dezvoltarea ulterioară. Aceste caracteristici se aplică în mod egal atât clienților noștri, cât și operațiunilor noastre bancare.”

Scopul Programului de Garantare pentru IMM-uri InnovFin este acela de a încuraja instituţiile bancare și alte instituții financiare să acorde finanțare IMM-urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare medie (până la 499 de angajați) care au nevoie de capital curent și/sau investiții pentru a finanța cercetarea, dezvoltarea și inovarea, cu sprijinul Uniunii Europene. FEI selectează instituțiile financiare în urma exprimării intenției de participare a intermediarilor financiari din întreaga Europă.

Despre Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin:

Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin oferă garanții și contra-garanții pentru finanțarea împrumuturilor între 25.000 EURO și 7,5 milioane de EURO, în vederea îmbunătățirii accesului la finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare medie (până la 499 de angajați) inovative. Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin este implementat de către Fondul European de Investiții și va fi pus în funcţiune cu sprijinul intermediarilor financiari (bănci și alte instituții financiare) în statele membre ale Uniunii Europene și țările asociate. Sub Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin, intermediarii financiari vor avea garantată de către FEI o cotă parte din pierderile apărute în cadrul procesului de creditare. Programul de Garantare pentru IMM-uri InnovFin este parte a InnovFin – Finanțare UE pentru Inovatori, o nouă gamă de produse de facilitare a accesului la finanțare pentru companiile inovatoare, oferită de către grupul EIB (incluzând Fondul European de Investiții și Banca Europeană de Investiții). Această tranzacție este sprijinită prin contribuţia financiară a Uniunii Europene pentru Instrumente Financiare sub programul Orizont 2020.

Despre FEI
Fondul European de Investiții (FEI) este parte a grupului Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa principală este aceea de a sprijini companiile foarte mici, mici și medii, ajutându-le să acceseze finanțare. FEI concepe și dezvoltă instrumente pentru fondurile cu capital de risc și de investiții, garanții și instrumente microfinanciare care se adresează acestui segment de piață. Prin poziția sa, FEI contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii Europene în materie de sprijinire a inovațiilor, a cercetării și dezvoltării, a anteprenoriatului, creșterii economice și gradului de ocupare a forței de muncă.

Despre grupul ProCredit

ProCredit Holding AG&Co. KgaA, cu sediul în Frankfurt pe Main, Germania, este compania mamă a grupului ProCredit, care cuprinde bănci ProCredit ce operează în țări aflate în curs de dezvoltare și în economii emergente, precum și ProCredit Bank în Germania. La data de 30 noiembrie 2015, activele totale ale grupului erau de 6,1 miliarde de EURO. Volumul total de împrumuturi aflate în curs de derulare era de 4,6 miliarde de EURO, iar nivelul depozitelor clienților în valoare de 4,1 miliarde de EURO. Capitalul propriu al grupului era de 612 milioane de EURO. ProCredit Holding AG&Co. KgaA este un ”parteneriat public-privat” ai cărui acționari principali sunt investitorii strategici IPC și ProCredit Staff Invest (un fond de investiții al angajaților ProCredit), Fundația Dutch DOEN, KfW și IFC (parte din Grupul Băncii Mondiale). Informații suplimentare pot fi accesate la: www.procredit-holding.com.

Despre Orizont 2020

La data de 1 ianuarie 2014, Uniunea Europeană a lansat un nou program de finanțare pentru cercetare și inovare, denumit Orizont 2020. În următorii șapte ani, aproximativ 80 de miliarde de EURO vor fi investiți în proiecte de cercetare și inovare, pentru a sprijini competitivitatea economică europeană și pentru a extinde frontierele cunoașterii umane. Bugetul de cercetare al Uniunii Europene este concentrat în principal pe îmbunătățirea vieții de zi cu zi, în domenii precum sănătate, mediu înconjurător, transport, alimentație și energie. Parteneriate de cercetare cu industriile din domeniul farmaceutic, aerospațial, automobilistic și electronic încurajează, de asemenea, investițiile în domeniul privat, pentru a sprijini creșterea viitoare și crearea de locuri de muncă cu un nivel înalt de calificare. ”InnovFIn – Finanțare UE pentru Inovatori”, noua generație de instrumente financiare ale Uniunii Europene și de servicii de consultanță, a fost dezvoltată sub Orizont 2020 pentru a ajuta companiile inovatoare să acceseze mai ușor finanțare. ”InnovFin – Finanțare UE pentru Inovatori” va ajuta la injectarea a până la 48 de miliarde de EURO în investiții privind Cercetarea și Inovarea în Europa.