Deputatii de Timis, abordati pe tema legii achizitiilor publice. Firmele locale din domeniul serviciilor doresc un cadru legal corect si stimulativ, fara vulnerabilitati

Reactualizat la:
Deputatii de Timis, abordati pe tema legii achizitiilor publice. Firmele locale din domeniul serviciilor doresc un cadru legal corect si stimulativ, fara vulnerabilitati
ADVERTORIAL. Parlamentarii de Timiş sunt solicitaţi să susţină şi să voteze o nouă lege a achiziţiilor publice care să normalizeze sistemul de până acum prin care zeci de miliarde de lei din banii publici erau direcţionate către firme din domeniul serviciilor exclusiv pe baza criteriului „preţul cel mai mic” care nu reflectă nici calitatea, nici competenţa şi care a creat mari deservicii atât statului, cât şi implicit cetăţenilor. Oamenii de afaceri cer îmbunătăţirea legii şi corelarea ei, prin normele de aplicare, cu realităţile economice.

„În aceste zile intră în dezbaterea Camerei Deputaţilor pachetul legislativ care reglementează achiziţiile publice. Actele normative care îl compun ar trebui să creeze un cadru transparent și nediscriminatoriu de atribuire a contractelor de achiziții publice și să optimizeze achizițiile publice sub aspectul obținerii celui mai bun raport calitate-preț.

Pentru firmele care funcţionează în sfera serviciilor, aceste documente care compun legea reprezintă instrumentul de lucru cel mai important. Avem nevoie de condiţii legale care să ne asigure un cadru corect şi stimulativ, care să încurajeze competiţia reală şi să elimine toate vulnerabilităţile unui sistem permanent plasat în zodia corupţiei.

Suntem conştienţi că noul text conţine îmbunătăţiri semnificative însă, fără condescendenţă, vă atragem atenţia că dacă normele de aplicare nu vor clarifica anumite aspecte interpretabile sau insuficient definite în legislaţia actuală, efortul va fi inutil. Sperăm că veţi găsi de cuviinţă să daţi o atenţie deosebită acestei teme, ţinând cont că ea se reflectă în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea şi modernizarea comunităţilor locale pe care le reprezentaţi.

Prin simplul fapt că achizițiile publice reprezintă 10 % din produsul Intern Brut al României, documentele pe care urmează să le discutaţi şi votaţi trebuie să fie privite ca prioritare. Ataşat acestui mail găsiţi câteva dintre propunerile de care vă rugăm să ţineţi cont în dezbaterile pe care le veţi avea pe tema legii achiziţiilor publice” – mesajul este semnat de Horaţiu Rada, preşedintele Asociaţiei Patronale Energobanat.

Firmele care lucrează cu statul spun că doresc o lege a achiziţiilor publice pe criterii de performanţă şi de calitate. Pentru aceasta, normele de aplicare ale legii trebuie să conţină informaţii clare şi transparente şi să stabilească foarte clar criterii care nu pot fi interpretate.

Concret, în vederea îmbunătăţirii modului de derulare şi de finalizare a proiectelor publice, pentru creşterea calităţii lucrărilor, pentru promovarea adevăratei competiţii între prestatori şi, nu în ultimul rând, pentru execuţia în termenele şi în condiţiile stabilite de achizitor, propunem următoarele :

1. Punctarea societăţilor care deţin personal de specialitate angajat, fără susţinere din exterior;

2. Punctarea societăţilor care deţin utilaje, echipamente şi logistică în proprietate, nu cu susţinere din exterior sau pe baza unor contracte de închiriere;

3. Punctarea societăţilor care au sediul sau punct de lucru cu toate dotările şi cu personal propriu în zona (judeţ) unde urmează să fie realizat proiectul/obiectivul;

4. Punctarea experienţei similare proprii, nu susţinută prin terţi, chiar prin intermediul unor agenţi economici aflaţi în insolvenţă;

5. Eliminarea declaraţiei pe proprie răspundere prin care ofertantul se poate sustrage de la îndeplinirea condiţiilor solicitate, mizând pe situaţia în care nu sunt solicitate clarificări;

6. Vizitarea ofertanţilor, a punctelor de lucru, în perioada de evaluare şi stabilirea bonităţii acestora, inclusiv prin lucrările care dovedesc experienţa similară în faţa comisiei de licitaţie;

7. Dovedirea resurselor financiare în vederea derulării activităţii în perioada de execuţie a proiectului;

8. Punctarea dotărilor şi investiilor prevăzute de Sistemul de Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM);

9. Punctarea societăţilor care deţin sistemele de management integrat SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005; SR EN ISO 18001:2007;

10. Punctarea societăţilor care demonstrează seriozitate şi consecvenţă în activitate, fiind afiliate la o asociaţie patronală cu reprezentare la nivel naţional, la o federaţie sau confederaţie.

11. Propunem ca achiziţiile sub 100.000 de euro să fie anunţate săptămânal prin afişare pe site-ul achizitorului, cu minimum 7 zile înainte de data prevăzută pentru depunerea ofertelor. Pentru maximă transparenţă, achizitorul să fie obligat să prezinte online toate lucrările din această categorie şi să afişeze criteriile de calificare tehnico-economice, ca metodă de lucru care să înlocuiască cererea de ofertă, folosită în prezent pentru achiziţiile sub valoarea amintită.

Cu respect şi deosebită consideraţie,
ec.ing.Horatiu Rada
preşedinte Asociaţia Patronală Energobanat