Şcolii antreprenoriale, pentru femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad; Universitatea de Nord Baia Mare; Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa; Fundaţia “Academia Comercială Satu Mare”; Societatea Ştiinţifică de Management din România, în cadrul proiectului: Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un model inter-regional de şcoală antreprenorială pentru femei, proiect finanţat din Fondul Social European – “Investeşte în oameni!”, Contract nr. POSDRU/9/3.1/S/5, Perioada de implementare: 05.01.2009 – 05.01.2011, Valoare: 12.500.104 lei, anunţă:

Demararea activităţii de instruire în cadrul

Şcolii antreprenoriale,

pentru femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere

în 12 de Centre rurale din judeţul Timiş

La aceste activităţi de instruire, vor participa gratuit, un număr total de 144 persoane la nivelul celor 12 de Centre rurale, câte 12 persoane selectate în grup ţintă II – Femei care doresc să-şi iniţieze propria afacere, la nivelul fiecărui centru rural.

Obiectivele acestor activităţi de instruire sunt: formarea culturii antreprenoriale, creşterea abilităţii de a transforma ideile de afaceri în acţiuni concrete, prin furnizarea informaţiilor necesare privind mediul de afaceri şi oportunităţile existente pe plan local, elaborarea unui plan de afaceri, organizarea şi derularea unei afaceri de succes etc. şi servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri, având ca efect generarea unui număr crescut de afaceri în mediul rural.

Cursantele vor parcurge, un modul de curs: Modul I – Iniţierea afacerii, iar la finalul activităţii de instruire, va avea loc evaluarea prin Concursul ”Planul meu de afaceri!”, premiile constând în sume minim necesare înfiinţării efective a unei firme pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri propuse. Astfel, în cadrul acestui proiect, cursantele vor fi nu doar instruite, ci şi sprijinite să-şi transforme ideile de afaceri în acţiuni concrete sau în concordanţă cu oportunităţile de antreprenoriat local.

Centrele rurale AntrES, au fost constituite cu sprijinul autorităţilor locale, în perioada mai – iunie 2009, prin semnarea de Acorduri de parteneriat cu administraţia publică locală. Astfel, au fost constituite 12 Centre rurale, la sediile Primăriilor, din localităţile: Coşteiu, Belinţ, Victor Vlad Delamarina, Racoviţa, Boldur, Chevereşu Mare, Cărpiniş, Comloşu Mare, Lenauheim, Remetea Mare, Topolovăţu Mare, Bucovăţ.

Activitatea de instruire în cadrulŞcolii antreprenoriale pentru femei se va desfăşura la sediul Primăriei din Centrul rural AntrES, în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2010, bilunar, în zilele de vineri şi sâmbătă.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu

Pentru informaţii suplimentare:www.antres.ro

Coordonator teritorial:prof.univ.dr. Mariana Predişcan, e-mail:mariana.prediscan@feaa.uvt.ro

Coordonator local Lugoj: conf.univ.dr. Diana Sala, e-mail: dianasala@yahoo.com

Coordonator localBuziaş: conf.univ.dr. Elena Sărătean, e-mail: elena.saratean@feaa.uvt.ro

Coordonator localJimbolia: conf.univ.dr. Silvia Vlad, e-mail: silvia.vlad@feaa.uvt.ro

Coordonator localRecaş: conf.univ.dr. Laura Brancu,e-mail: laurabrancu@yahoo.co.uk




Regulament de plasare a anunturilor