Centrul Antidrog din Timis cauta doctor specialist in medicina de familie

De Adrian Panduru
Centrul Antidrog din Timis cauta doctor specialist in medicina de familie
© Tion: Centrul Antidrog din Timis cauta doctor specialist in medicina de familie
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Timiş are nevoie de un medic cu specialitatea medicină de familie, post pentru care se va organiza concurs. Perioada de angajare este una nedeterminată.

Agenţia Națională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne organizează concurs în vederea încadrării din sursă externă, pe perioadă nedeterminată, a unui post de medic specialist în specialitatea medicină de familie – personal contractual – la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Timiş;

Pentru participare la examen/concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale:

• au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

• cunosc limba română, scris şi vorbit;

• au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• au capacitate deplină de exerciţiu;

• au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime şi condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

• nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice pentru postul de medic specialist în specialitatea medicină de familie:

• să fie absolvenți de studii superioare de lungă durată în domeniul fundamental ştiinţe biologice sau biomedicale, ramura de licenţă medicină, diplomă de licenţă medicină;

• să fie confirmaţi medic specialist în specialitatea medicină de familie, în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Colegiului Medicilor din România;

• să deţină autorizaţie de liberă practică valabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare în specialitatea medicină de familie, vizată pe anul în curs;

• să deţină asigurare de malpraxis în termen;

• să aibă 3 ani vechime în muncă;

• să fie declaraţi apt medical şi psihologic.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta, până la data de 29.07.2016, ora 14.00, la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog din municipiul Bucureşti, Bd.-ul Unirii nr.37, bloc A 4, parter, Sector 3, Bucureşti, un dosar care va conţine obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Agenţiei Naţionale Antidrog;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) certificat de membru al Colegiul Medicilor din România, avizat pentru anul în curs, cuprinzând dreptul de liberă practică pentru profesia de medic specialist/medic;

f) asigurare de răspundere civilă profesională a personalului medical, valabilă pentru anul în curs;

g) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i) curriculum vitae;

j) copia livretului militar (dacă este cazul);

k) copii ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (va fi pusă la dispoziţie de către Compartimentul Resurse Umane al Agenţiei);

m) 3 fotografii tip B.I. şi 2 fotografii color 9 x 12 cm (color);

n)recomandare de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

o) dosar cu şină;

Informaţii cu privire la calendarul de desfăşurare a concursului, tematica şi bibliografia acestuia pot fi obţinute consultând pagina Agenţiei Naţionale Antidrog secţiunea „Informaţii de interes public” sau la telefon 0256/432.351.0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !


Regulament de plasare a anunturilor