CCIAT in vizită la chinezi

Preşedintele Secţiunii de Imprimerie, Tipografie, Editură şi Publicitate a Camerei de Comerţ Industri şi A gricultură Timişoara, Radu Dimeca, făcut o vizită de documentare la Beijing şi Shanghai, în China.

Au fost vizitate şi contactate firme din domeniul industriei de tipar şi advertising.

Această vizită a avut ca rezultat elaborarea unui studiu de piaţă în vederea pornirii unei afaceri cu partener chinez, un proiect pilot în Timişoara cu extensie în România şi Europa pentru 2006, în valoare de 1-2 milioane de Euro.
Regulament de plasare a anunturilor