“Auditul si managementul financiar al fondurilor europene”, un master gratuit oferit de FEAA

“Auditul si managementul financiar al fondurilor europene”, un master gratuit oferit de FEAA
Facultatea Economie si de Administrare a Afacerilor, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, organizeaza un nou master, in sectorul fondurilor europene, de aceasta data cursurile fiind gratuite, urmare a obtinerii unei finantari nerambursabile in cadrul proiectului POSDRU 64076 “Adaptarea curriculei universitare, de masterat, la cerinţele pieţei”.

Ideea implementarii acestui masterat s-a nascut in anul 2009 cand a inceput implementarea unui proiect “precursor” POSDRU 40317 Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului financiar al proiectelor finantate prin FSE, in care Universitatea Babes -Bolyai prin Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor are calitatea de solicitant, derulat intr-un parteneriat cu Camera Auditorilor Financiari din Romania si alte patru universitati printre care si Universitatea de Vest din Timisoara prin Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor.

Argumentele care au stat la de baza realizarii acestui proiect au fost urmatoarele:

  • inexistenta unor studii fundamentate privind necesitatile de pe piata muncii atunci cand institutiile de invatamant superior propun si infiinteaza specializari la nivel masterat;

  • angajatorii resimt acut necesitatea selectarii unor absolventi bine pregatiti profesional in domeniul auditului si al expertizei in general si cu totul special privind proiectele finantate din fondurile structurale si de coeziune; existenta unui invatamant de profil, la nivel masterat, orientat aproape de o maniera exclusiva spre cercetarea fundamentala, si mai putin spre cea aplicativa.

Prin acest masterat se ofera posibilitatea absolventilor de studii universitare de nivel licenta (minimum 3 ani) de a se specializa in domeniul auditului si al managementului financiar al proiectelor finantate din fondurile europene si de coeziune. Mai mult decat atat, absolvirea masteratului da posibilitatea absolventiilor la accesul, fara examen, la stagiul organizat de catre CAFR, pentru dobandirea calitatii de auditor financiar.

Trebuie mentionat ca toate cursurile si seminariile au un poreponderent caracter practic, aplicativ, la derularea acestora participand experti practicieni implicati in diverse calitati in implementarea de proiecte cu finantare europeana.

Parteneriatul in cadrul proiectului este intre Universitatea Babes- Bolyai, prin Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor in calitate de solicitant si Universitatea de Vest din Timisoara prin Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor in calitate de partener, rod al unei excelente colaborarari intre cadrerele didactice din cele doua facultati.

Desfasurarea activitatilor se va realiza “in oglinda” in cadrul celor doua universitati partenere din cele doua locatii CLUJ si TIMISOARA.

Grupul tinta al proiectului este format din urmatoarele categorii de persoane:

1.Experti in evaluare si acreditare din comisiile de asigurare a calitatii in invatamantul superior, la nivel national

2.Membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/facultate

3.Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati

4.Personalul implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate

5.Studenti

6.Personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare

Rezultatele calitative ale proiectului vor consta in:

1.Cresterea competentelor profesionale a absolventilor de nivel master, in domeniul managementului financiar si al auditului finantarilor europene;

2.Cresterea adaptabilitatii institutiilor de invatamant superior implicate in proiect si nu numai, la cerintele pietei muncii in domeniul proiectelor finantate prin fondurile europene.

3.Realizarea unor studii si lucrari de specialitate cu recunoastere nationala si internationala;

4.Indirect crearea unui grup de specialisti tineri va contribui la cresterea ratei de absortie a fondurilor europene;

5.Ameliorarea metodelor de predare prin implicarea practicienilor in acest demers si prin facilitarea comunicarii si a lucrului in echipa in randul studentilor de nivel master implicati.

Ponderea consistenta a grupului tinta o formeaza studentii masteranzi in numar de minimum 300 din care 150 absolventi la Cluj si 150 la Timisoara pe parcursul a trei ani de derulare a proiectului.

Apreciem ca prin acest masterat raspundem unei cerinte de nisa a pietei muncii. Masteratul va fi unul specializat si orientat pe practica. Numarul de locuri alocate pentru fiecare an si locatie, cat si cerintele la care ne-am angajat prin cererea de finantare demonstreaza acest lucru. Experienta noastra ne face sa credem ca va fi o forma de invatamant de succes atat pentru noi cat si pentru absolventii care isi vor gasi validarea in practica.

Masteratul va aduce unele elemente de noutate in peisajul invatamantului de profil, nu numai prin caracterul sau aplicativ, dar si prin colaborarea cu experti practicieni implicati in domeniul fondurilor europene, schimbul de bune practici intre cele doua universitati partenere si nu numai, recunoasterea pe care o vom avea din partea organismului profesional reprezentativ al auditorilor financiari, Camera Auditorilor Financiari din Romania. Dorim să afirmam ca absolventii acestui program masteral vor fi buni cunoscatori ai problematicilor accesarii si gestionarii si auditului fondurilor europene. Nu puteam gandi acest masterat fara sprijinul celor care vor fi si beneficiarii efortului nostru, practicienii implicati in procesul de atragere a fondurilor structurale si de coeziune, in diversele lor calitati: manageri de proiect, responsabili financiari, experţi contabili, auditori etc..”, a declarat Ovidiu Constantin Bunget, responsabilul regional al proiectului.

Trebuie mentionat ca studierea acestui master este gratuita, iar cursantii vor fi selectati in urma unui examen de admitere. La Timisoara, inscrierile pentru sustinerea examenului de admitere se fac in perioada 13-17 septembrie 2010, intre orele 9.00 – 15.00, la sediul Facultatii de Economie si de Administrare a Afacerilor de pe strada J.H. Pestalozzi, Nr. 16, Secretariatul Şcolii Masterale (Dna. Nicoleta Trofim). Examenul de selectie a candidatilor urmeaza a se desfasura in 20 septembrie 2010.