Anunt de presa: Achizitie de utilaje la SC Bielectro TM SRL

Anunt de presa: Achizitie de utilaje la SC Bielectro TM SRL
ADVERTORIAL. SC Bielectro TM SRL, cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 18 camera 1A, județul Timiș a derulat în intervalul 18.07.2017 ‐ 30.09.2018 proiectul „Achiziție de utilaje la SC Bielectro TM SRL”, co‐finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Regio–Programul Operațional Regional 2014‐2020, în baza contractului de finanţare nr. 151/18.07.2017, cod SMIS 106326.

Valoarea totală a proiectului este de 476.419,66 lei, iar asistența financiară nerambursabilă aprobată din FEDR este de 271.661,81 lei.

Obiectivele proiectului includ creșterea capacității de execuție a lucrărilor prin achiziționarea de utilaje specifice, dezvoltarea și consolidarea resurselor umane ale societății și implementarea unor măsuri de îmbunătățire a calității mediului și de creștere a eficienței energetice, precum și a unor măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament.

Rezultatele proiectului includ consolidarea poziției pe piață a societății datorită avantajelor competitive rezultate în urma utilizării utilajelor achiziționate prin proiect și datorită aportului adus de resursele umane existente și angajate prin proiect, precum și reducerea impactului asupra mediului și asigurarea egalității de șanse și tratament.

Impactul proiectului la nivelul Regiunii Vest se concretizează prin lucrări electrice de calitate superioară executate de societate și prin crearea a cinci noi locuri de muncă.

logo bielectro

(110436)
Regulament de plasare a anunturilor