Anunt de lansare a proiectului: „Achizitie de utilaje la SC AMM Construct 2015 SRL”

Anunt de lansare a proiectului: „Achizitie de utilaje la SC AMM Construct 2015 SRL”
© foto: AMM Construct
ADVERTORIAL. SC AMM CONSTRUCT 2015 SRL, cu sediul în Municipiul Timișoara, Calea Bogdăneștilor, nr. 22, Etaj 3, Ap. 10, Camera 2, Județul Timiș, România, derulează, începând cu data de 11.04.2018 și având ca termen de finalizare data de 31.05.2019, proiectul „ACHIZIȚIE DE UTILAJE LA SC AMM CONSTRUCT 2015 SRL”, cod SMIS 117108, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1639 / 11.04.2018.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 9.854.788,50 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.517.004,32 lei.

Obiectivul general al proiectului este acela de a crește competitivitatea societății prin achiziția de echipamente noi și moderne, crearea și menținerea de noi locuri de muncă care să dezvolte și să extindă capacitatea de producție, să automatizeze principalele procese tehnologice și să ducă la creșterea cifrei de afaceri.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Alin George ENASCU
Funcţie: Administrator
Tel. 0735 505 550, e-mail: ammconstruct2015@gmail.com

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

SC AMM CONSTRUCT 2015 SRL

Inițiativă locală. Dezvoltare regională

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

(19291)
Regulament de plasare a anunturilor