Agenţi economici amendaţi

În septembrie, inspectorii fiscali din Timiş au desfăşurat acţiuni de specialitate la 173 de agenţi economici: trei instituţii publice, două regii autonome, o societate mixtă cu capital român şi străin, 158 de societăţi cu capital integral privat, nouă asociaţii şi fundaţii.

Din verificările efectuate, aceştia au depistat sume constatate suplimentar cum sunt diferenţe de impozite, alte venituri bugetare, majorări de întârziere, dobânzi sau penalităţi în valoare de 1.914 mii lei (RON).

În timpul controlului au fost efectuate vărsăminte din impozite, taxe, accesorii, amenzi contravenţionale şi confiscări, în sumă totală de 1.109 mii lei şi au fost aplicate un număr de 112 de amenzi contravenţionale, cu o valoare de 116 mii lei, 87 mii lei fiind încasate operativ.
Regulament de plasare a anunturilor